c

Pierwszy rozruch na oczyszczalni ścieków w Nałęczowie

Press release 01.10.2012 10:00 CET

Na modernizowanej oczyszczalni ścieków w Nałęczowie wykonawca – firma Skanska przeprowadziła rozruch kończący pierwszy etap prac w ramach realizowanej inwestycji. To największa inwestycja w historii miasta. Wartość podpisanego w październiku 2011 roku kontraktu wynosi prawie 16 mln zł netto.

oczyszczalnia w Nałęczowie

Realizacja prac potrwa do 31 października 2013 roku. Ich zakres obejmuje wykonanie robót rozbiórkowych i budowlanych, a także zmianę technologii oczyszczania ścieków - z technologii złóż biologicznych na wysokoefektywny proces osadu czynnego, co pozwoli na zwiększenie przepustowości obiektu.

Będzie oczyszczalnia z prawdziwego zdarzenia

Słynący z czystego powietrza i wysokiej jakości leczniczych wód Nałęczów miał starą, bardzo wyeksploatowaną oczyszczalnię. W przypadku poważniejszej awarii w tym właśnie obiekcie miastu groziłaby nawet katastrofa ekologiczna. Przebudowa i modernizacja oczyszczalni pozwoli zapobiec takiej sytuacji i w znacznej mierze przyczyni się do ochrony naturalnego bogactwa, jakim są nałęczowskie wody mineralne. Realizacja tej skomplikowanej i ważnej dla kurortu inwestycji przebiega zgodnie z procedurą FIDIC, czyli ogólnoeuropejskim systemem nadzoru nad wykonywaniem dużych obiektów, w szczególności związanych z ochroną środowiska.

Prace postępują, oczyszczalnia pracuje

W ramach pierwszego etapu prac niektóre spośród obiektów starej oczyszczalni zostały wyburzone i zastąpione nowymi, które przejęły funkcję oczyszczania. Spośród istniejących obiektów Skanska wyburzyła złoża biologiczne, poletka osadowe i część budynku technologicznego. W miejscu istniejących obiektów powstały komory stabilizacji tlenowej osadu, reaktor biologiczny z komorą nitryfikacji i denitryfikacji oraz fragment budynku technologicznego, do którego została przeniesiona prasa do odwadniania osadu.

Prasa została wpięta w nowy układ instalacji technologicznej i elektrycznej, dzięki czemu odwadnianie osadu ruszy w październiku. Poza tym została wyremontowana i zmodernizowana pompownia główna ze stanowiskami czyszczenia ścieków ze skratek i wybudowana nowa rozdzielnia elektryczna ze stanowiskiem agregatu prądotwórczego. Na terenie oczyszczalni powstała także tymczasowa stacja dmuchaw, która będzie funkcjonowała do momentu wybudowania nowej.

- Wybudowane obiekty pierwszej fazy pozwalają na przepięcie ścieków w nowy układ oczyszczania i rozpoczęcie drugiego etapu prac, który wiąże się z rozbiórką drugiej części budynku technologicznego, osadników Imhoffa i złóż biologicznych. Jeszcze w tym roku w miejscu rozebranych obiektów zostaną zbudowane osadniki wtórne, drugi blok reaktora biologicznego z piaskownikiem, druga część budynku technologicznego, stacja zlewcza ścieków dowożonych oraz budynek dmuchaw. Technologię w tych obiektach zamontujemy w przyszłym roku - mówi Wiesław Krok, majster robót technologicznych i automatyki, Skanska.

Pierwszy rozruch już za nami

Po przeprowadzeniu rozruchu kończącego pierwszy etap prac uzyskaliśmy dużo lepsze parametry oczyszczania niż przed rozruchem, gdy funkcjonowały jeszcze stare obiekty – mówi Mariusz Bochenek, Menadżer Projektu, Skanska. - Ścieki oczyszczone zawierają dużo mniejszą liczbę zanieczyszczeń, mniejszą ilość zawiesiny, a także związków fosforu i azotu.

W trakcie wyburzania starych obiektów i wznoszenia nowych zachowaliśmy ciągłość pracy oczyszczalni, co było szczególnym wyzwaniem dla całego naszego zespołu. Istniejący obiekt powstał w latach 60. ubiegłego stulecia i przed rozpoczęciem prac związanych z przebudową i modernizacją był już bardzo wyeksploatowany – dodaje Mariusz Bochenek.

Największa inwestycja w historii miasta

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nałęczowie jest największą inwestycją w historii tego miasta. Realizacja tego projektu pozwoli nie tylko na osiągnięcie wymaganych przez UE parametrów oczyszczania ścieków i poprawę stanu środowiska naturalnego, ale również na ochronę zasobów wód nałęczowskich wykorzystywanych przez lokalne uzdrowisko oraz producentów wód mineralnych i leczniczych.

Projekt jest dofinansowywany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013. Zamawiającym jest Gmina Nałęczów.

Firma z doświadczeniem

Skanska ma długoletnie doświadczenie w budowie i modernizacji oczyszczalni ścieków. Dotychczas rozbudowaliśmy i zmodernizowaliśmy oczyszczalnie w Przemyślu, Jeleniej Górze, Tychach, Myślenicach i Baranowie Sandomierskim oraz wybudowaliśmy oczyszczalnie w Mielcu, Zagórzu i Izabelinie.

Rozbudowaliśmy również przemysłową oczyszczalnię ścieków dla browaru Carlsberg w Brzesku, aw Tarnobrzegu odbudowaliśmy oczyszczalnię ścieków zniszczoną w trakcie powodzi w 2010 roku. Obecnie modernizujemy oczyszczalnię ścieków „Południe” w Nowym Dworze Mazowieckim oraz oczyszczalnię ścieków w Ostrowcu Świętokrzyskim. Budujemy także nową oczyszczalnię w Opocznie.

Skanska w regionie

Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nałęczowie to kolejna inwestycja realizowana przez Skanska na terenie województwa lubelskiego. W Dęblinie na lotnisku wojskowym budujemy strażnicę lotniskowej straży pożarnej i remontujemy płaszczyzny przedhangarowe.

W Lublinie modernizujemy Klinikę Okulistyki i rozbudowujemy infrastrukturę naukowo – badawczą dla Uniwersytetu Medycznego, a w Lubartowie budujemy halę magazynową dla firmy Roto Frank. Prowadzimy również prace związane z modernizacją linii kolejowej nr 30 między Lublinem a Lubartowem, a w Świdniku pod Lublinem zrealizowaliśmy kontrakt związany z budową infrastruktury lotniska. 

W Puławach wybudowaliśmy hipermarket „Tesco” i halę handlową „Leroy Merlin”, a w Lublinie zrealizowaliśmy osiedle mieszkaniowe „Słoneczny Dom” i przebudowaliśmy Akademickie Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”. W Dęblinie wyremontowaliśmy ogrodzenie lotniska wojskowego, a w Elizówce koło Lublina wybudowaliśmy halę handlowo – magazynową dla Lubelskiego Rynku Hurtowego.