c

Tydzień Bezpieczeństwa 2009 na budowach Skanska

Press release 10.09.2009 00:00 CET

W poniedziałek, 14 września rozpoczął się Tydzień Bezpieczeństwa w Skanska. Akcja ma na celu podkreślenie wagi bezpieczeństwa i higieny pracy na naszych budowach oraz zaangażowanie pracowników w działania z tym związane. Dążymy do tego, by wszyscy zrozumieli, jak ważne jest bezpieczeństwo pracy w budownictwie i że zależy ono przede wszystkim od nas samych.

Tydzien Bezpieczenstwa 2009

Skanska jako lider polskiego rynku budowlanego dąży do zapewnienia bezpiecznych warunków pracy na wszystkich swoich budowach. Stale pracujemy nad podniesieniem standardów bezpieczeństwa i podejmujemy wiele inicjatyw, które mają na celu zwiększenie świadomości naszych pracowników w tym zakresie. Jedną z nich jest organizowany od 2004 roku Tydzień Bezpieczeństwa. To globalne przedsięwzięcie, realizowane w tym samym czasie we wszystkich jednostkach Skanska na świecie. Kilkadziesiąt tysięcy pracowników naszej firmy stara się przepracować ten tydzień bezwypadkowo. Zdajemy sobie sprawę, że wyniki podjętego zobowiązania są za każdym razem zależnie głównie od naszych załóg. Tylko ich akceptacja dla tego celu oraz szczególna uwaga przy wykonywaniu wszystkich obowiązków w pracy może doprowadzić do sukcesu. Dlatego staramy się pokazywać najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa pracy.

Przez te siedem dni w roku w szczególny sposób koncentrujemy się na sprawach bezpieczeństwa pracy. Zwracamy uwagę na ryzyka związane z pracą na budowie i w biurze. Pokazujemy, jakie mogą być skutki rutynowych zachowań oraz braku wyobraźni. Organizujemy prezentacje, spotkania i szkolenia. Dzielimy się spostrzeżeniami związanymi z metodami i zasadami stosowania środków ochronnych, ich doborem oraz konserwacją. Staramy się pokazać naszym kierownikom budów jak ogromny wpływ na bezwypadkowość odgrywają codzienne odprawy BHP z pracownikami rozpoczynającymi pracę. Zwracamy uwagę na rolę planowania prac w zakresie BHP. Chcemy, by stało się ono codziennością na naszych budowach. Przedstawiciele najwyższego kierownictwa naszej Firmy odwiedzają projekty i rozmawiają z pracownikami na temat bezpieczeństwa pracy. Dążymy do tego, by wszyscy pracownicy zrozumieli, że bezpieczeństwo pracy zależy od nas samych, a osiągnięcie zapisanego w strategii naszej firmy celu "zero wypadków" jest możliwe. To od nas samych w głównej mierze zależy, czy każdego dnia zdrowi i cali wrócimy po pracy do domu.

Wszystkie działania podjęte do tej pory w ramach Tygodnia Bezpieczeństwa spełniły swoją rolę. Pokazały naszym pracownikom i podwykonawcom, że na poziom bezpieczeństwa pracy można wpływać i to z pozytywnym wynikiem. Uświadomiły, że nie ma wypadków bez przyczyn a ich obecność zależy w dużym stopniu od nas samych. Dbałość o należyte warunki pracy i związana z tym bezwypadkowa praca, to priorytety na naszych budowach, a Tydzień Bezpieczeństwa ma za zadanie przypominać o tym naszym pracownikom, podwykonawcom, dostawcom i klientom.