c

W Paszczynie będą segregować lepiej i więcej

Press release 21.09.2012 11:00 CET

Zaklad segregacji odpadów w Paszczynie k/Dębicy podwoi swoją wydajność. Do lipca 2014 r. Skanska przeprowadzi jego rozbudowę za kwotę ponad 15 mln zł netto.

Prace zostaną zrealizowane na zlecenie Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Paszczynie.

Zakres prac, jakie wykona Skanska, obejmuje budowę hali głównej z linią technologiczną sortowni odpadów stałych wraz z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi oraz strefą buforowania odpadów suchych. Ponadto powstaną: budynek magazynowy do przechowywania odpadów niebezpiecznych, waga samochodowa i kontener do jej obsługi oraz wiata do magazynowania kompostu.

Na terenie zakładu wybudujemy również magazyn do czasowego przetrzymywania surowców wtórnych. Istniejący budynek socjalny zostanie rozbudowany i przebudowany, powstanie też nowy budynek administracyjny. W zakres inwestycji wchodzi również wykonanie dróg, placów, parkingów, chodników, ogrodzeń, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, wodociągów wraz z przyłączami oraz sieci energetycznych i teletechnicznych.

Zakład podwoi wydajność

Po zakończeniu rozbudowy zakład segregacji odpadów w Paszczynie podwoi swoją wydajność – mówi Piotr Kozłowicz, Menadżer Projektu, Skanska. - W chwili obecnej instalacja w Paszczynie pracuje jedynie w dzień. Rozbudowa pozwoli na wydłużenie czasu pracy zakładu do dwóch zmian - dziennej i nocnej.

Dzięki rozbudowie zakład będzie przyjmował zwiększoną ilość odpadów komunalnych pochodzących ze wstępnej segregacji i będzie miał lepsze warunki do ich gromadzenia i przechowywania. Możliwa także będzie zbiórka nowych rodzajów odpadów niebezpiecznych – lodówek, zamrażarek oraz opakowań po nawozach i środkach ochrony roślin. Ponadto, z przewożonych zmieszanych odpadów komunalnych będzie można wydzielić frakcję biodegradowalną w celu skierowania jej do kompostowni.

Wiodąca instalacja zachodniego Podkarpacia

Instalacja w Paszczynie jest obecnie wiodącym tego typu zakładem w zachodniej części województwa podkarpackiego, a liczba obsługiwanych przez niego mieszkańców wynosi ponad 155 tys. osób. Docelowo zakład będzie obsługiwać miasto i gminę Dębica, miasto i gminę Pilzno, gminy: Żyraków, Jodłowa, Czarna, Brzostek, Przecław oraz gminę Wielopole Skrzyńskie.

Skanska w regionie

Jako wykonawca Skanska jest obecna na terenie Podkarpacia od wielu lat. W chwili obecnej w Sanoku prowadzimy budowę parkingu wielopoziomowego. W Pustkowie k/ Dębicy budujemy także kompleks rekreacyjno – turystyczny z krytą pływalnią, a w Lesku - krytą pływalnię. Prowadzimy również remont drogi wojewódzkiej nr 871 przebiegającą przez Tarnobrzeg.

Największym projektem zrealizowanym przez Skanska na Podkarpaciu była przebudowa drogi krajowej nr 4 między Pilznem i Ropczycami. Wybudowaliśmy także obwodnice Stalowej Woli, Pilzna, Biecza i północną obwodnicę Rzeszowa. W Rajskiem przebudowaliśmy most nad Sanem. W Przemyślu i Stalowej Woli zmodernizowaliśmy i rozbudowaliśmy oczyszczalnie ścieków, a w gminie Baranów Sandomierski oraz w Zagórzu wybudowaliśmy oczyszczalnię ścieków i kanalizację sanitarną.

W Tarnobrzegu zmodernizowaliśmy oczyszczalnię ścieków, wybudowaliśmy kanalizację sanitarną i deszczową i odbudowaliśmy je po powodzi, która miała miejsce w 2010 roku. W Trześni k/Tarnobrzega zabezpieczyliśmy wał rzeki Trześniówki, a w Sandomierzu wybudowaliśmy kanalizację sanitarną w prawobrzeżnej części miasta. W Dębicy wybudowaliśmy kanalizację sanitarną i sieć wodociągową oraz rozbudowaliśmy obiekt hali basenów i lodowiska. W Tarnowie na oczyszczalni ścieków wybudowaliśmy instalację suszenia i czasowego składowania osadów.

Dla Politechniki Rzeszowskiej zrealizowaliśmy Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne i Biblioteczno-Administracyjne oraz halę sportową. Dla Uniwersytetu Rzeszowskiego wybudowaliśmy Uniwersyteckie Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno – Przyrodniczej oraz Kompleks Naukowo-Dydaktyczny. Ponadto w Rzeszowie, Strzyżowie, Leżajsku, Sokołowie Małopolskim, Krośnie, Głogowie Małopolskim i Kolbuszowej wybudowaliśmy kryte pływalnie, a w Nowej Sarzynie kompleks sportowy z krytą pływalnią. Dla portu lotniczego w Jasionce wykonaliśmy terminal pasażerski, płytę postojową, wieżę kontroli ruchu lotniczego, stanowisko do odladzania samolotów oraz oświetlenie nawigacyjne.