c

Skanska wybuduje Centrum Dialogu Przełomy w Szczecinie

Press release 25.01.2012 09:00 CET

Skanska podpisała umowę na realizację I etapu Centrum Dialogu Przełomy - muzeum obrazującego powojenną historię Szczecina. Obiekt, którego wartość wyniesie 12,2 mln brutto, a powierzchnia użytkowa ponad 2 tys. m kw., zrealizujemy w dwa lata.

Podpisanie umowy

W ramach powierzonych prac wykonamy w centrum Szczecina przy placu Solidarności dwukondygnacyjny pawilon wystawowy. Na kondygnacji naziemniej znajdować się będzie hol wejściowy, szatnia, kasa, kawiarnia, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia ochrony oraz zaplecze kawiarnii. Na poziom podziemny prowadzić będą reprezentacyjne schody oraz winda dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Tu zlokalizowana będzie sala wystawowa – miejsce ekspozycji stałej - wraz z salką wystaw czasowych, uzupełnione o stoisko sprzedaży książek i salkę konferencyjną, pomieszczenia zaplecza socjalnego oraz administracyjno-technicznego.

Centrum będzie budynkiem jednobryłowym, przykrytym nieregularnym stropodachem i całkowicie podpiwniczonym. Zostanie wykonane w konstrukcji żelbetowej monolitycznej, w całości z betonu zbrojonego.

Projekt zakłada integrację placu Solidarności z kubaturą budynku, co oznacza, że dach stanowić będzie jednocześnie ogólnodostępną przestrzeń publiczną o charakterze amfiteatralnym.

Do realizacji projektu niezbędne będzie wykonanie robót rozbiórkowych placu, które ze względu na teren historyczny będą prowadzone pod opieką konserwatora zabytków. Usuniemy istniejącą nawierzchnię i wykonamy nowe ukształtowanie terenu, tj. nawierzchnie żwirowe i parkingi wraz z krawężnikami, odtworzymy także ścieżki rowerowe i chodniki. W tym celu przesunięciu ulegnie postawiona tu w 2005 r. figura Anioła Wolności, upamiętniająca wydarzenia z grudnia 1970 r.

Następnie rozpoczną się roboty ziemne z zabezpieczeniem ścian głębokich wykopów ściankami szczelnymi oraz wzmocnieniem warstwy słabego podłoża kolumnami cementowo-gruntowymi DSM. Kolejnym etapem będą roboty żelbetowe i wykończeniowe. Elewacja budynku wykonana będzie z płyt cementowo-włóknistych, a w płytach chodnikowych zastosujemy oświetlenie zewnętrzne.

Centrum Dialogu Przełomy ma za zadanie budować tożsamość regionalną i świadomość historyczną mieszkańców Pomorza Zachodniego. Centrum będzie realizować swój cel poprzez wystawę stałą obrazującą przełomowe momenty historii polskiego Pomorza w latach 1945-1990 oraz przez edukację historyczną.

Skanska w województwie zachodniopomorskim

Obecnie na terenie województwa zachodniopomorskiego Skanska buduje komendę policji w Szczecinku, rozbudowuje Samodzielny Publiczny Szpital Rejonowy w Nowogardzie oraz budynek biurowo-socjalny na potrzeby Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji Uniwersytetu Szczecińskiego „Inter-Lab” w Szczecinie. W regionie zachodniopomorskim byliśmy także wykonawcą hali widowiskowo-sportowej w Koszalinie, Regionalnego Centrum Sportu w Kołobrzegu oraz obiektu handlowego Leroy Merlin w Szczecinie.