c

Skanska wybuduje wielopoziomowy parking w centrum Sanoka

Press release 04.01.2012 12:20 CET

Skanska podpisała umowę na budowę wielopoziomowego parkingu na 98 samochodów w centrum Sanoka. Zamawiającym jest Gmina Miasto Sanok. Realizacja kontraktu potrwa do maja 2013 roku.

podpisanie umowy

Parking będzie miał 3 kondygnacje zwieńczone żelbetowym stropodachem, na którym powstanie tzw. zielony dach pełniący funkcję rekreacyjną. Powierzchnia zabudowy obiektu wyniesie 1,2 tys. m kw., powierzchnia użytkowa 3 tys. m kw., a całkowita kubatura ponad 10 tys. m sześc. Na terenie parkingu wybudujemy także utwardzone chodniki o szerokości 1,5 m umożliwiające ruch pieszy.

Zakres prac, jakie wykonamy w związku z realizacją tej inwestycji, obejmuje również budowę windy towarowo-osobowej obsługującej projektowany parking, a także przełożenie, likwidację i ułożenie nowych sieci uzbrojenia na terenie lokalizacji parkingu (tj. sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz sieci energetycznej). Ponadto zostanie zmieniona lokalizacja istniejącej stacji transformatorowej.

Parking, który będzie stanowił duże udogodnienie dla mieszkańców, powstanie w ramach projektu pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej miasta Sanoka poprzez renowację polichromii w kościele przyklasztornym O.O. Franciszkanów oraz budowę wielopoziomowego parkingu w okolicach rynku miejskiego”. Wartość kontraktu wyniesie 5,2 mln złotych netto.

Parking z zielonym dachem

Najciekawszym elementem wielopoziomowego garażu będzie tzw. zielony dach, na którym znajdą się średnie i niskie krzewy liściaste i iglaste oraz średniej wielkości drzewa liściaste – mówi Piotr Kozłowicz, Menedżer Projektu, Skanska. - Zalety zielonego dachu to przede wszystkim obniżenie temperatury i wzrost wilgotności powietrza. Zasadzone tam drzewa będą ponadto pochłaniać pyły i gazy, produkować tlen i pochłaniać dwutlenek węgla oraz zatrzymywać wody opadowe.

Największe wyzwania

Największym wyzwaniem w trakcie realizacji tego projektu będzie niewątpliwie jego lokalizacja – mówi Piotr Kozłowicz. – Parking powstanie w centrum miasta w pobliżu zabytkowego zespołu klasztornego O. O. Franciszkanów z początków XVII wieku oraz kościoła Farnego. Teren, na którym parking zostanie usytuowany, charakteryzuje się dużą różnicą poziomów, która pomiędzy najwyższym a najniższym punktem osiąga ponad 7,5 metra. Ze względu na bezpośrednią bliskość pawilonów handlowo – usługowych oraz czynnego ogródka jordanowskiego będziemy zwracać szczególną uwagę na to, aby żadna z osób postronnych nie znalazła się na terenie, na którym będą realizowane prace budowlane – dodaje Piotr Kozłowicz.

Firma w regionie

Jako wykonawca Skanska jest obecna na terenie Podkarpacia od wielu lat. W chwili obecnej w podrzeszowskiej Jasionce dobiega końca budowa terminalu pasażerskiego i trwają prace związane z budową wieży kontroli ruchu lotniczego oraz rozbudową oświetlenia nawigacyjnego. Dla Uniwersytetu Rzeszowskiego budujemy Uniwersyteckie Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno – Przyrodniczej oraz Kompleks Naukowo-Dydaktyczny. W Pustkowie k/ Dębicy budujemy także kompleks rekreacyjno – turystyczny z krytą pływalnią, a w Lesku - krytą pływalnię. Prowadzimy również remont drogi wojewódzkiej nr 871 przebiegającą przez Tarnobrzeg.

Największym projektem zrealizowanym przez naszą firmę na Podkarpaciu była przebudowa drogi krajowej nr 4 między Pilznem i Ropczycami. Wybudowaliśmy także obwodnice Stalowej Woli, Pilzna, Biecza i północną obwodnicę Rzeszowa. W Rajskiem przebudowaliśmy most nad Sanem. W Przemyślu i Stalowej Woli zmodernizowaliśmy i rozbudowaliśmy oczyszczalnie ścieków, a w gminie Baranów Sandomierski oraz w Zagórzu wybudowaliśmy oczyszczalnię ścieków i kanalizację sanitarną. W Tarnobrzegu zmodernizowaliśmy oczyszczalnię ścieków, wybudowaliśmy kanalizację sanitarną i deszczową i odbudowaliśmy je po powodzi, która miała miejsce w 2010 roku. W Trześni k/Tarnobrzega zabezpieczyliśmy wał rzeki Trześniówki, a w Sandomierzu wybudowaliśmy kanalizację sanitarną w prawobrzeżnej części miasta. W Dębicy wybudowaliśmy kanalizację sanitarną i sieć wodociągową oraz rozbudowaliśmy obiekt hali basenów i lodowiska. W Tarnowie na oczyszczalni ścieków wybudowaliśmy instalację suszenia i czasowego składowania osadów. Dla Politechniki Rzeszowskiej zrealizowaliśmy Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne i Biblioteczno-Administracyjne oraz halę sportową. Ponadto w Rzeszowie, Strzyżowie, Leżajsku, Sokołowie Małopolskim, Krośnie, Głogowie Małopolskim i Kolbuszowej wybudowaliśmy kryte pływalnie, a w Nowej Sarzynie kompleks sportowy z krytą pływalnią. Dla portu lotniczego w Jasionce wykonaliśmy płytę postojową oraz stanowisko do odladzania samolotów.