c

Po ponad 160 latach pod ziemią Fort „Kościuszko” powstał z ruin

Press release 03.07.2013 07:17 CET

Zakończyła się trwająca prawie dwa lata odnowa zabytkowej kurtyny Fortu „Kościuszko” w Krakowie. W zrewitalizowanych wnętrzach powstało Centrum Konferencyjno-Wystawiennicze. Inwestorem prac wykonanych przez Skanska był Komitet Kopca Kościuszko.

Fort Kościuszko

Gruntowne odnowienie Fortu „Kościuszko”, który znajduje się tuż obok Kopca Kościuszki, kosztowało 7,8 mln zł brutto (6,4 mln netto). Środki na rewaloryzację tego zabytkowego obiektu pochodziły m.in. z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Rewaloryzacja zabytkowego obiektu odsłoniła jego dawne walory, nadając mu jednocześnie funkcje wystawowe i konferencyjne.

Prace konserwatorskie

Kurtyna I-V Fortu nr 2 „Kościuszko”, którą odnowiła Skanska, to ceglano-kamienny obiekt murowany, który przed rozpoczęciem prac budowlanych, składał się z dwóch murów grubości 3 i 1,15 m.

- Kurtyna jest wpisana do rejestru zabytków, w związku z czym wykonaliśmy szereg prac konserwatorskich – mówi Marek Kucwaj, Menadżer Projektów, Skanska. Powierzchnia cegieł została oczyszczona z zabrudzeń i mikroorganizmów, a braki w wątkach ceglanych uzupełnione. Skanska przeprowadziła też renowację elementów kamiennych, łącznie z wykonaniem replik zniszczonych i brakujących części, tzw. krenelaży.

Ponad 160 lat pod ziemią

- Pierwszym etapem prac, jaki wykonaliśmy, było wybranie ogromnych ilości ziemi, którą była zasypana przestrzeń pomiędzy murami Fortu – mówi Marek Kucwaj. – Po usunięciu ziemi naszym oczom ukazały się piękne ceglane łuki, które były zasypane przez ponad 160 lat.

Kolejnym etapem prac było wzmocnienie fundamentów obiektu, a następnie budowa dwóch kondygnacji Centrum Konferencyjno-Wystawienniczego pomiędzy murami Fortu.

Obiekt przykryto stropodachem, który pełni jednocześnie funkcję tarasu widokowego.

Wystawy i nie tylko

W Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym, które będzie nosiło imię Tadeusza Kościuszki, będą się odbywały wystawy, prezentacje, szkolenia i konferencje. Przygotowano również pomieszczenia dla stałej wystawy muzealnej dotyczącej Tadeusza Kościuszki. Po wykonanych przez Skanska pracach, Fort, w którym powstało Centrum, jest 2-kondygnacyjnym budynkiem o maksymalnej wysokości 11,6 m i ponad 1000 m² powierzchni całkowitej. W budynku znalazło się też zaplecze gastronomiczne. Obiekt został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

- W ramach zagospodarowania otoczenia Fortu wybudowaliśmy  parking oraz ciągi komunikacyjne dla pieszych – mówi Marek Kucwaj.