c

Konsorcjum Skanska-NDI podpisało kontrakt na drugi etap A1

Press release 09.07.2009 00:00 CET

Skanska-NDI podpisała z Gdańsk Transport Company (GTC) Umowę Wykonawczą dotyczącą 62-kilometrowego odcinka A1 łączącego okolice Grudziądza z Toruniem. Wartość inwestycji to 3 145 mln złotych.

Prace na tym odcinku już trwają. Zgodnie z umową wstępną Skanska-NDI prowadzi od kilku miesięcy prace przygotowawcze. Dziś GTC zamknęło finansowanie projektu, co pozwala nam na rozpoczęcie prac budowlanych w pełnym zakresie.

Dotychczas wybudowano drogi technologiczne wzdłuż większości planowanego odcinka – po nich prowadzony będzie ciężki transport. Zorganizowano też dojazdy do mostu przez Wisłę pod Grudziądzem, utworzone zostały place składowe, przeprowadzone badania geotechniczne i wstępne prace geodezyjne. Rozpoczęto również prace ziemne związane z przygotowaniem podłoża, w tym najgłębszą wymianę gruntów w Dźwierznie, sięgającą 22 m.

Skanska-NDI jest odpowiedzialna za projekt oraz budowę A1 na odcinku Nowe Marzy-Czerniewice. Zakres prac obejmuje remont 14 obiektów inżynieryjnych, rozbiórkę jednego oraz budowę 51 nowych, w tym dwóch dużych mostów przez Wisłę. Most pod Grudziądzem będzie najdłuższą tego typu konstrukcją w Polsce. Wykonywany będzie metodą nawisową, a dojazdy do niego metodą nasuwania podłużnego.

Powstanie również 5 węzłów (w tym węzeł Warlubie znajdujący się na trasie odcinka Rusocin-Nowe Marzy), 4 pary miejsc obsługi podróżnych (MOP), obwód utrzymania autostrady (OUA), 4 stacje poboru opłat (SPO) oraz plac poboru opłat (PPO). Do wykonania mamy ponad 13 mln m³ prac ziemnych, a do ułożenia 1,3 mln ton mas bitumicznych.

- W tej chwili przy budowie A1 zatrudnionych jest bezpośrednio 800 osób. Biorąc pod uwagę nasze doświadczenia z poprzedniego odcinka zakładamy, że łącznie z dostawcami i podwykonawcami, w szczycie budowy będzie pracowało ok. 4 tysięcy osób. Przyjmujemy również, że będziemy wtedy korzystać z ponad 500 jednostek sprzętowych - mówi Piotr Janiszewski Dyrektor Projektu A1.

Budowa odcinka Nowe Marzy-Czerniewice to bezpośrednia kontynuacja, realizowanej również przez Skanska-NDI, inwestycji z Rusocina do Nowych Marzów. W grudniu 2007 r., z niemal rocznym wyprzedzeniem przekazaliśmy klientowi północne 25 km A1. W październiku 2008 r., tym razem prawie 3 miesiące przed kontraktowym terminem zakończyliśmy budowę 65 km pomiędzy Swarożynem a Nowymi Marzami. Skanska posiada 80% udziałów w kontrakcie budowanym w joint venture z sopocką spółką NDI.

Klientem Skanska-NDI jest Gdańsk Transport Company, firma która od 1997 r. posiada koncesję na budowę i eksploatację 152 km A1 z Rusocina do Czerniewic. Udziałowcami GTC są: Skanska Infrastructure Development (30%), Laing Roads Ltd. (29,69%), NDI Autostrada (25,31%) oraz Intertoll Infrastructure Development (15%).