c

Zembrzyce bezpieczniejsze przed wielką wodą

Press release 05.09.2012 16:00 CET

Ponad 19 mln zł będzie kosztowała budowa 3,4 km wałów przeciwpowodziowych, które w Zembrzycach (pow. suski) wybuduje Skanska na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Zembrzyce

Planowana inwestycja jest jednym z końcowych etapów realizacji budowy zbiornika wodnego Świnna Poręba.

Przedsięwzięcie ma na celu zabezpieczenie Zembrzyc przed zalewem wodami powodziowymi rzeki Skawy i potoku Paleczka oraz przed znaczącym podniesieniem się lustra wód gruntowych w obrębie Zembrzyc. Prace potrwają 14 miesięcy.

Wały na Skawie i Paleczce

- W ramach inwestycji wybudujemy prawobrzeżny wał przeciwpowodziowy rzeki Skawy przechodzący w lewobrzeżny wał potoku Paleczka, dopływu rzeki Skawa – mówi Brygida Tarnowska-Waligóra, Menadżer Projektu, Skanska. - W celu ograniczenia przesiąków przez wały, na odcinku styku obwałowania ze zbiornikiem wodnym Świnna Poręba o długości 850 m, zaprojektowano przegrodę przeciwfiltracyjną korpusu wału i jego podłoża. Na tym odcinku u podnóża wału wykonamy przesłonę przeciwfiltracyjną bentonitowo-cementową, o szerokości 50 cm i głębokości 6 m - mówi Brygida Tarnowska-Waligóra. - Na skarpie odwodnej wału powstanie ekran z płyt betonowych, a na pozostałych odcinkach wału skarpa odwodna zostanie ubezpieczona narzutem z kamienia.

- Wraz z budową wałów przeciwpowodziowych powstanie też niezbędna infrastruktura w postaci obiektów odwadniających zawale – mówi Łukasz Cebula, Kierownik Budowy, Skanska.

Skanska wykona pompownię wód deszczowych i przesiąkowych, zbiornik wyrównawczy o powierzchni 1,5 ha i szereg przepustów wałowych. Wraz z budową wałów przeciwpowodziowych konieczna też będzie przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci kanalizacyjnych, wodociągowych, energetycznych i gazowych, które kolidują z obszarem inwestycji.

- W ramach projektu wykonamy ponadto mury oporowe, drogi serwisowe oraz regulację i remont umocnień prawego brzegu rzeki Skawy oraz lewego brzegu potoku Paleczka – dodaje Łukasz Cebula.

Zbiornik wodny Świnna Poręba

Obwałowania Zembrzyc powstaną w ramach budowanego przez Skanska zbiornika wodnego w Świnnej Porębie. Zbiornik jest budowany od 1986 roku. Zapora powstaje na rzece Skawie, która jest dopływem Wisły w woj. małopolskim. Będzie się rozciągał od miejscowości Świnna Poręba do Zembrzyc na długości ok. 11 km. Ma mieć pojemność ponad 160 mln m³ i powierzchnię 1,35 tys. ha przy maksymalnym spiętrzeniu.

Skanska w regionie

Budowa wałów przeciwpowodziowych w Zembrzycach to już kolejna inwestycja realizowana przez Skanska w tym rejonie. Poza budową zbiornika wodnego Świnna Poręba, który powstaje na terenie dwóch powiatów (wadowickim i suskim), Skanska prowadzi także odbudowę mostu w Stryszawie (pow. suski) po powodzi. Niedawno firma zakończyła budowę prawie 200-metrowego wiaduktu drogowego w Zembrzycach i wyremontowała koryto potoku Paleczka, a w ubiegłym roku przebudowała skrzyżowanie w Barwałdzie Górnym k. Wadowic.

Pobierz