c

Czystsza woda dla Tarnowskich Gór

Press release 03.07.2014 15:30 CET

Stacja uzdatniania wody „Bibiela” w podtarnogórskim Miasteczku Śląskim przejdzie modernizację. Wykona ją Skanska na zlecenie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów. Inwestycja, dzięki której zwiększy się niezawodności i efektywność działania stacji, będzie kosztowała 3,5 mln zł brutto.

SUW

Prace modernizacyjne stacji uzdatniania wody potrwają 10 miesięcy.

Część osadowa do modernizacji

Prace, które dla GPW wykona Skanska, będą polegały na rozbudowie istniejących w obrębie stacji uzdatniania wody „Bibiela” obiektów gospodarki osadowej. Sama stacja działa już od ponad 50 lat. W przeszłości była już modernizowana, zaczynając od studni, filtrów, pompowni oraz ostatnio magistrali wodociągowej. Do zmodernizowania i remontu pozostały właśnie obiekty gospodarki osadowej.

- Wykonamy modernizację budynku sterowni zasuw, nowe odstojniki i poletka osadowe z rurociągami technologicznymi oraz prace ogólnobudowlane w obrębie istniejących odstojników – wymienia Sebastian Swół, Menadżer Projektu, Skanska. – Wybudujemy też sieci światłowodową, wodociągową i energetyczną.

Efekty inwestycji

Za sprawą modernizacji stacji uzdatniania wody „Bibiela” zwiększy się jej niezawodność i efektywność działania. Podniesione zostaną standardy obsługi, a węzeł osadowy będzie dostosowany do występujących wielkości bilansowych ścieków. Dzięki inwestycji, którą zrealizuje Skanska, zostaną wyeliminowane mankamenty zaobserwowane przez GPW w trakcie eksploatacji stacji.

Po modernizacji stacja zwiększy swoją wydajność. Będzie mogła pracować ze zmienną wydajnością w zależności od potrzeb odbiorców GPW. Wydajność ta wyniesie od średniej wartości eksploatacyjnej na poziomie 27 000 m3/dobę aż do maksymalnej wartości 81 000 m3/dobę.

Prace stacji uzdatniania wody „Bibiela” nie będą zatrzymywane na czas budowy. – Najpierw wybudujemy nowe urządzenia, a po ich uruchomieniu wyremontujemy już istniejące i działające elementy – wyjaśnia Sebastian Swół.

Pobierz