c

Umowa na budowę ostatniego odcinka obwodnicy zachodniej Poznania podpisana

Press release 12.04.2013 13:00 CET

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z firmą Skanska na budowę ostatnich kilometrów zachodniej obwodnicy Poznania. Za 14 miesięcy kierowcy będą mogli przejechać nowym odcinkiem obwodnicy od Swadzimia do Rokietnicy. Wartość inwestycji wynosi ok. 107,9 mln zł brutto.

podpisanie umowy na budowę zachodniej obwodnicy Poznania

Realizacja obejmie budowę 5,3 km odcinka obwodnicy Poznania od węzła Rokietnica do węzła Swadzim. Będzie to dwujezdniowa droga ekspresowa. Każda jezdnia będzie miała 10 m szerokości, po dwa pasy ruchu (3,5 m szerokości każdy), pas awaryjny (2,5 m szerokości) i opaskę bezpieczeństwa (0,5 m szerokości).

W ramach zadania zostanie wykonany również remont nawierzchni drogi krajowej nr 11 na odcinku o długości 1,8 km, a także 5,6 km dróg dojazdowych, 1,4 km dróg poprzecznych, węzeł Kobylniki (na przecięciu drogi woj. nr 184 w miejscowości Kobylniki z projektowaną drogą nr S11).

Inwestycja obejmie również wykonanie trzech obiektów inżynierskich. Powstanie trójprzęsłowy most w ciągu drogi S11 nad rzeką Samicą, o rozpiętości przęseł odpowiednio: 11,2 m, 13 m, 11,2 m. Zbudowane zostaną dwa wiadukty – jeden (WD 12) nad drogą S11 w ciągu drogi woj. nr 184, drugi (WD 13) w ciągu drogi powiatowej nr 2421 Poznań-Sady, nad drogą krajową S11. Oba wiadukty będą dwuprzęsłowe, o rozpiętości 27 m.

Ponadto, Skanska wykona roboty wod.-kan., w tym budowę urządzeń odwadniających i odprowadzających wody deszczowe (4,5 km kolektorów deszczowych, 3 zbiorniki retencyjne, 2 przepusty skrzynkowe, przebudowa 7,7 km urządzeń drenarskich).

W zakres robót elektrycznych wchodzi budowa urządzeń oświetlenia drogowego i telekomunikacyjnego, w tym ok. 3,5 km kabli oświetleniowych, 27 masztów latarni, przebudowę 7 kolizji energetycznych oraz 3 telekomunikacyjnych.

- Na realizację ostatniej części obwodnicy zachodniej Poznania mamy 14 miesięcy – mówi Jakub Budziałowski, Dyrektor Zespołu Projektów, Skanska. - Pracy przed nami sporo, ale wykwalifikowana kadra inżynierska, doświadczony zespół pracowników produkcyjnych oraz zasoby techniczne i sprzętowe potwierdzają nasze dobre przygotowanie do wykonania zadania w zadeklarowanym terminie.

Do większości robót, w szczególności prac ziemnych, podbudów, warstw bitumicznych będziemy wykorzystywać nasz sprzęt, tj. wozidła, koparki, spycharki, równiarki, walce, rozściełacze, stabilizator. W czasie realizacji na budowie będzie pracowało średnio 100 osób, a w szczycie ok. 250.

- Prace ruszą na początku maja. Do końca roku planujemy zrealizować 60% całej inwestycji, pozostałe 40% - do czerwca 2014 r. – mówi Paweł Mróz, Menadżer Projektu, Skanska.

- Zaczynamy od odhumusowania terenu i robót ziemnych, które potrwają do października br. W ramach tych robót zdejmiemy 220 tys. m3humusu. Do wymiany mamy ok. 75 tys. m sześc. gruntu, dodatkowo, na nasyp dowieziemy 393 tys. m sześc. gruntu.

- Od czerwca do listopada br. planujemy wykonać warstwy stabilizacji i warstwy kruszywa, w lipcu rozpoczniemy układanie masy bitumicznej, które potrwa do maja 2014 r. Prace fundamentowe związane z mostem i dwoma wiaduktami rozpoczniemy na przełomie maja i czerwca. Wiadukt WD 13 powinniśmy zrealizować do końca tego roku, WD 12 do lutego 2014 r, a most nad rzeką Samicą zakończymy tuż przed oddaniem do użytku całej inwestycji - dodaje Paweł Mróz.

Do budowy dróg i obiektów mostowych zużytych zostanie: 86,5 tys. ton masy asfaltowej, ok. 120 tys. ton kruszywa łamanego, 5,5 tys. m3betonu konstrukcyjnego i 900 ton stali.

Z uwagi na przewidywaną migrację płazów i gadów w rejonie rzeki Samicy na cały czas trwania budowy zapewniony zostanie nadzór herpetologiczny. Na odcinku 2 km zamontowane zostaną tymczasowe specjalistyczne płotki uniemożliwiające wejście płazów i gadów na teren prowadzonych robót.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych teren budowy zostanie zbadany przez przyrodnika, który zweryfikuje, czy na terenie inwestycji występują siedliska gatunków zwierząt chronionych.

Warto podkreślić, że planujemy efektywną gospodarkę materiałami pozyskanymi podczas prowadzenia prac. 100% materiału z wykopu, tj. ok. 90 tys. m sześc. zostanie wbudowane w nasyp. W zależności od jakości materiału będzie on wbudowywany bezpośrednio w nasyp lub po uprzednim dostosowaniu do wymaganych parametrów. Aby skutecznie zmniejszyć negatywne oddziaływanie hałasu na środowisko naturalne, zamontujemy prawie 3 km ekranów akustycznych.

Ważna droga

- Droga od Swadzimia do Rokietnicy stanowi brakujący odcinek Zachodniej Obwodnicy Poznania - mówi Maciej Hewusz, Dyrektor poznańskiego oddziału Skanska. Obecnie funkcjonuje, zrealizowany również przez nas, 14,3-kilometrowy odcinek od Swadzimia do Głuchowa.

Po wybudowaniu brakującego fragmentu, obwodnica będzie całkowicie spełniać swoją funkcję - przede wszystkim wyeliminuje część ruchu tranzytowego w Poznaniu. Czas przejazdu z gmin położonych na północ i zachód od Poznania do tych leżących na południu powiatu zostanie znacznie skrócony. Obwodnica wpłynie także na rozwój gospodarczy rejonów przyległych - dodaje Maciej Hewusz.

Firma z doświadczeniem

Skanska posiada duże doświadczenie w realizacji kontraktów drogowo-mostowych. Wybudowaliśmy autostradę A1 pomiędzy Gdańskiem a Toruniem, zrealizowaliśmy obwodnice wielu miast, m.in. Śremu, Kórnika, Grodziska Wlkp., Wąbrzeźna, Szubina, Kowala, Biecza i Serocka. Od lat budujemy drogi ekspresowe w całej Polsce, m.in. trasę S11 pomiędzy Poznaniem a Kórnikiem.