c

Skanska zbuduje most przez Odrę w Brzegu Dolnym

Press release 07.10.2011 14:00 CET

Skanska podpisała umowę z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei na budowę mostu przez Odrę w Brzegu Dolnym. Kontrakt obejmuje również budowę dróg dojazdowych oraz mostu przez rzekę Jeziorkę. Wartość kontraktu wynosi ponad 138 mln zł brutto.

podpisanie umowy

Rozpoczęcie prac nastąpi jeszcze w październiku, a na ich zakończenie mamy 24 miesiące.

Jeden z najdłuższych mostów w Polsce

Most przez Odrę pomiędzy Brzegiem Dolnym a Miękinią będzie jednym z najdłuższych mostów w Polsce – mówi Bogdan Rytwiński, Dyrektor Oddziału Budownictwa Drogowo-Mostowego Skanska we Wrocławiu. - Będzie miał wraz z najazdami 565 m długości, ponad 15 m szerokości i dwa pasy ruchu po 3,5 m szerokości każdy. Będzie to sześcioprzęsłowy obiekt betonowy sprężony, budowany w części nurtowej metodą „nawisową”. Most przez rzekę Jeziorkę, o długości prawie 100 m, zbudujemy z belek prefabrykowanych.

Na całej długości mostu i dróg dojazdowych wybudowane zostaną chodniki i ścieżki rowerowe. Zainstalowane zostanie oświetlenie oraz ekrany akustyczne. Powstanie także 9 przejść dla zwierząt i 4 zintegrowane przepusty drogowe.

Po stronie Miękini - od drogi powiatowej do Zaboru Wielkiego – zbudujemy ponad 4,5 km nowej drogi wojewódzkiej o szerokości 7 m (2 pasy po 3,5 m) z utwardzonym poboczem. Po stronie Brzegu Dolnego powstanie 1,5 km drogi o podobnych parametrach - od mostu do drogi wojewódzkiej nr 341 relacji Brzeg Dolny - Lubiąż.

Budowę dróg dojazdowych o łącznej długości ok. 6,7 km rozpoczniemy od miejscowości Klęka (od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2060D) do miejscowości Brzeg Dolny (do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 341).

Projekt jest finansowany w 50% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 oraz w 50% z budżetu województwa dolnośląskiego.

Skanska realizuje już dla samorządu województwa dolnośląskiego budowę mostu  w Łanach w ciągu Wschodniej Obwodnicy Wrocławia.

Skanska we Wrocławiu

Skanska od wielu lat buduje we Wrocławiu drogi, mosty i obiekty budownictwa ogólnego. Nasze dotychczasowe realizacje z zakresu budownictwa drogowo-mostowego to m.in. budowa mostu Milenijnego, nagrodzonego w 2006 r. tytułem Projekt Roku Skanska, rozbudowa ul. Lotniczej, którą ukończyliśmy 7 miesięcy przed terminem, przebudowa placu Powstańców Wielkopolskich, placu Jana Pawła II, mostu Szczytnickiego i drogi krajowej nr 5 z Trzebnicy do Wrocławia. Pod koniec ubiegłego roku zakończyliśmy budowę Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej Wrocławia. Inwestycję o wartości  258 mln zł oddaliśmy do użytku 3 miesiące przed terminem zawartym w umowie, uzyskując jednocześnie Bezusterkowe Świadectwo Przejęcia.

Nasze zakończone projekty to także przebudowa ul. Strzegomskiej, remont torowiska tramwajowego na ul. Legnickiej i Hubskiej w ramach przygotowania go pod trasę Tramwaju Plus na Euro 2012 oraz remont Estakady Wschodniej na pl. Społecznym – kluczowym węźle komunikacyjnym we Wrocławiu.

Największym realizowanym obecnie przez Skanska projektem jest budowa drogi szybkiego ruchu S8 z Oleśnicy do Sycowa, na trasie Wrocław – Warszawa. Wartość tego kontraktu przekracza 468 mln zł. Aktualnie trwają intensywne prace budowlane na 25-kilometrowym odcinku tej trasy. Budujemy także Łącznik Żmigrodzki, który połączy Obwodnicę Śródmiejską Wrocławia z Autostradową Obwodnicą Wrocławia.

Realizujemy również wschodnią obwodnicę Wrocławia - pierwszy odcinek Łącznika Aglomeracyjnego A4-S8, czyli jezdnię wschodnią drogi wojewódzkiej Bielany-Łany-Długołęka. Długość całej trasy wyniesie 5,59 km. Ma ona w przyszłości połączyć autostradę A4 z drogą na Warszawę S8.