c

W Szczecinie podpisano dziś umowę na budowę mostu łączącego część lądową z wyspą Brdowski Ostrów

Press release 19.03.2014 15:25 CET

W lutym przyszłego roku miasto wzbogaci się o nowy 200 - metrowy most łączący teren lądowy z wyspą Brdowski Ostrów. W Szczecinie podpisano dziś umowę na realizację projektu pn. „Połączenie mostowo-drogowe w celu skomunikowania terenów inwestycyjnych Gryfia Biznes Park". Generalnym wykonawcą inwestycji jest firma Skanska.

Projekt został podzielony na dwa etapy. Pierwszy z nich obejmuje budowę mostu i rozpoczyna się w tym tygodniu. Zakończenie realizacji zaplanowano na luty przyszłego roku.

Etapy budowy
W ramach realizacji projektu, Skanska odpowiada za budowę mostu drogowego nad rzeką Odrą. Obiekt zostanie wykonany z konstrukcji stalowej, kratownicowej z pomostem żelbetowym, przeznaczonym dla ruchu samochodowego i pieszego, łączącego miejską sieć drogową na lądzie z wyspą Brdowski Ostrów. Długość mostu wyniesie 197,2 m, a długość wszystkich dróg, budowanych w obu etapach inwestycji, tj. dróg na lądzie, moście i wyspie wyniesie prawie 700 m. Zakres prac obejmie roboty mostowe, drogowe, kanalizację deszczową, a także prace związane z branżą elektryczną i wykonaniem zieleni. Realizację projektu podzielono na kilka etapów. Pierwszy z nich zakłada prace przygotowawcze, w skład których wchodzą m.in. działania związane z saperskim sprawdzeniem terenu. Kolejny etap przewiduje roboty związane z wykonaniem podpór nurtowych, w tym wykonanie pali, fundamentów oraz filarów pod przyszły most. Równolegle prowadzone będą działania związane z wykonaniem dojazdów do obiektu. - Kluczowy element projektu stanowi dla nas wykonanie blisko 200 - metrowego mostu, który połączy część lądową Szczecina z wyspą Brdowski Ostrów – mówi Michał Drywa, Menadżer Projektu, Skanska. - Działania związane z budową obiektu związane będą z przygotowaniem czterech podpór ( w tym dwóch w nurcie rzeki oraz dwóch brzegowych, tzw. przyczółków). Na powstałych podporach wykonamy montaż trzech przęseł o konstrukcji stalowej  – mówi Łukasz Nowak, Kierownik Budowy, Skanska. Wspomniana konstrukcja mostu zostanie uprzednio przygotowana w Wytwórni Konstrukcji Stalowych w Kielcach, po czym nastąpi jej transport do Szczecina. W dalszym etapie nastąpi scalanie wszystkich elementów oraz ich montaż. - Przy użyciu jednostek pływających przetransportujemy do miejsca docelowego scaloną wcześniej konstrukcję, po czym zostanie ona oparta na podporach – mówi Łukasz Nowak. Na całej długości mostu wybudowane zostaną dwa pasy drogowe wraz z chodnikiem. Całkowita powierzchnia obiektu wyniesie 2583 m2 , a jego wysokość blisko 9 metrów.

W ramach projektu, Skanska odpowiada również za wykonanie kanalizacji deszczowej. Odwodnienie pasa drogowego zostało zaprojektowane za pomocą szczelnej kanalizacji deszczowej wraz ze studniami i wpustami ulicznymi. Każdy z wpustów będzie wyposażony w kosze oraz osadniki, w których zatrzymane zostaną piasek i inne drobne elementy niesione przez wody opadowe. Dodatkowo dzięki studniom betonowym zlokalizowanym na końcach kanalizacji możliwe będzie odebranie wód pochodzących z obiektu mostowego.

Projekt został objęty dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Działanie.1.3. Zaawansowane usługi wsparcia dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.3.3. Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej terenów postoczniowych (Szczecin). 30 września 2013 r. spółka Mars Most Brdowski podpisała z Urzędem Marszałkowskim umowę o dofinansowanie na kwotę 32.299.617,50 zł, co stanowi 85% wydatków kwalifikowanych inwestycji.