c

Skanska zrealizuje kolejną inwestycję w ramach projektu Gospodarcza Brama Śląska

Press release 17.02.2012 15:15 CET

Skanska podpisała umowę na wykonanie kompleksowego uzbrojenia terenów inwestycyjnych w rejonie Maczki – Bór w Sosnowcu. Wartość projektu wyniesie niemal 11 mln zł brutto. Będzie to już trzecia inwestycja, jaką Skanska zrealizuje w Sosnowcu w ramach projektu Gospodarcza Brama Śląska.

podpisanie umowy

Gospodarcza Brama Śląska to projekt, w który zaangażowały się cztery miasta Śląska i Zagłębia: Jaworzno, Czeladź, Sosnowiec i Będzin. Miasta te uzbrajają tereny pogórnicze w infrastrukturę i zachęcają inwestorów do inwestowania. Gospodarcza Brama Śląska ma zwiększyć atrakcyjność inwestycyjną województwa. Śląsk i Zagłębie mają wiele atutów, które powinny przyciągać inwestorów m.in. duży rynek ponad dwumilionowej aglomeracji, najlepszą w kraju infrastrukturę drogową i dostępność wielu ciekawych terenów inwestycyjnych.

Projekt w rejonie Maczki – Bór zyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Zakres prac

Realizowane przez Skanska kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie Maczki - Bór obejmuje budowę drogi wraz z chodnikiem i ścieżką rowerową, budowę wodociągu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz modułów retencyjno – odwadniających, a także wykonanie oświetlenia drogi. Ponadto wybudujemy most na rzece Bobrek oraz tłocznie ścieków wraz z zasileniem elektrycznym. Zbudujemy także przepompownię ścieków sanitarnych dla planowanych terenów inwestycyjnych. Łączna długość budowanych dróg lokalnych i dojazdowych wraz ze ścieżkami rowerowymi wyniesie niemal 1,5 km.

Prace będą trwały na wszystkich odcinkach równolegle ze względu na krótki czas przewidziany na realizację inwestycji – mówi Jarosław Szmitka, Menadżer Projektu, Skanska. - Termin wykonania zadania to 8 miesięcy.

W ramach budowy Sosnowieckiego Parku Naukowo Technologicznego Skanska jest także wykonawcą dwóch innych zadań polegających na adaptacji pokopalnianych budynków w rejonie Niwki - Modrzejów w Sosnowcu.

W ramach pierwszego zadania zaadaptowaliśmy 4-piętrowy pokopalniany budynek dawnej dyspozytorni na potrzeby nowej funkcji produkcyjno-badawczej, w tym m.in. dla branży farmaceutycznej. Obiekt ten został zmodernizowany i dostosowany do potrzeb produkcyjno-laboratoryjnych.

Zadanie drugie obejmuje  budowę i adaptację pozostałych obiektów służących Zagłębiowskiej Strefie Gospodarczej. Prace będą polegały na adaptacji 5-kondygnacyjnego budynku w celu przystosowania go do potrzeb przedsiębiorców prowadzących innowacyjną działalność gospodarczą, w tym m.in. biurowo – szkoleniowo - konferencyjną.

Skanska w regionie

Skanska posiada wieloletnie doświadczenie w budowie obiektów inżynieryjnych. Mieszkańcy całej Polski korzystają z wybudowanej przez nas infrastruktury. Na Śląsku wybudowaliśmy ponad 3-kilometrowy odcinek Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód” na terenie Rudy Śląskiej, obwodnicę Siewierza oraz północną obwodnicę Lublińca. Wiele naszych projektów zyskało uznanie w konkursach „ Bezpieczna Budowa” organizowanych przez Państwową Inspekcję Pracy. W 2007 r. I miejsce zdobyła budowa Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód” w Rudzie Śląskiej. Projekt ten został również wyróżniony w 2008 roku. W 2009 roku III miejscem wyróżniono budowę północnej obwodnicy Siewierza.