c

Prace na drodze wojewódzkiej Stalowa Wola-Olbięcin nabierają tempa!

Press release 28.05.2013 11:22 CET

Nabierają tempa prace związane z przebudową drogi wojewódzkiej nr 855 Stalowa Wola – Olbięcin. W związku z pracami budowlanymi kierowców czekają utrudnienia na odcinku 19 km pomiędzy Stalowa Wolą i Zdziechowicami, które modernizuje Skanska. Wartość inwestycji to niemal 57,5 mln zł netto (70 mln brutto).

W związku z przebudową drogi wojewódzkiej nr 855 Olbięcin-Zaklików-Stalowa Wola do października 2014 będą występowały utrudnienia w ruchu. Prace będą wykonywane etapami. Inwestorem jest Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

W 2013 i 2014 roku

Na ten rok zaplnowane są prace w miejscowościach Zdziechowice, Zaklików, Lipa. Wybudowane zostaną tutaj cztery mosty objazdowe, na których ruch będzie odbywał się wahadłowo. Podczas przebudowy nawierzchni drogi i budowy ścieżek rowerowych i chodników ruch kierowany będzie za pomocą sygnalizacji świetlnej oraz przez osoby sterujące ruchem.

W 2014 roku przebudowane zostaną odcinki w Dąbrowie Rzeczyckiej, Rzeczycy Długiej i Rzeczycy Okrągłej. Prace budowlane Skanska zakończy w październiku 2014 roku.

Nowa nawierzchnia drogi

W ramach inwestycji  Skanska poszerzy i wzmocni konstrukcję drogi. Po rozbudowie jezdnia będzie miała szerokość 6,5-6,75 m. Prace obejmą także wymianę zniszczonej nawierzchni. Skanska sfrezuje starą nawierzchnię, a następnie ułoży nową.

W ramach inwestycji wyremontowane zostaną istniejące i wybudowane nowe chodniki z kostki brukowej. Skanska dobuduje trzy nowe zatoki autobusowe, wykona nowe oznakowanie poziome i pionowe jezdni oraz prawie 21 km kanalizacji deszczowej.

6 nowych mostów

Ze względu na niewystarczającą nośność, nienormatywną szerokość chodników oraz zbyt małe światło mostów, konieczne jest ich wyburzenie i postwienie nowych. W ich miejsce powstaną nowe obiekty o najwyższej klasie nośności „A”, co oznacza, że z mostów będą mogły korzystać pojazdy o masie nawet 50 ton. Wszystkie obiekty wyposażone zostaną w chodniki dla pieszych.

Inwestycją objęte zostaną trzy mosty w m. Lipa przez rzekę Złodziejka most w Zdziechowicach przez rz. Karasiówka, w Zaklikowie przez rzekę Sanna, a także przeprawa w Rzeczycy Długiej przez Łukawicę. Najdłuższy z nowych mostów Skanska wybuduje w Zaklikowie (36 m). Długość pozostałych obiektów wyniesie od 19 do 29 m. Łącza długość nowych obiektów wyniesie 148 m.