c

Zakończyła się przebudowa ul. Łagiewnickiej w Łodzi

Press release 02.11.2012 15:00 CET

Skanska zakończyła przebudowę ul. Łagiewnickiej w Łodzi na odcinku od ul. Inflanckiej do ul. Dolnej wraz z przebudową torowiska tramwajowego w ul. Dolnej. Projekt o wartości 21 mln zł netto został zrealizowany dla Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi.

Ul. Łagiewnicka stanowi jeden z kilku węzłów łączących północną część Łodzi z centrum. Bardzo zły stan nawierzchni zmuszał wielu kierowców do szukania innych szlaków komunikacyjnych, a ci, którzy musieli korzystać z ul. Łagiewnickiej, ryzykowali uszkodzenie pojazdów. Wykonana przez Skanska przebudowa nie tylko podniosła komfort jazdy, ale także zapewniła nowe rozwiązania komunikacynje oraz przyczyniła się do podniesienia bezpieczeństwa na tym odcinku.

Zakres robót

W ramach kontraktu Skanska wykonała gruntowną przebudowę ul. Łagiewnickiej na odcinku od ul. Inflanckiej do ul. Dolnej. Została wykonana nowa nawierzchnia jezdni wraz z podbudową oraz nowe, wydzielone torowisko tramwajowe. Geometria jezdni została zmieniona tylko w rejonie trzech przejść dla pieszych, gdzie pojawiły się wysepki separujące ruch. Przy dwóch przejściach zlokalizowano przystanki tramwajowo-autobusowe z wiatami dla podróżnych.

W ramach prowadzonego remontu została wykonana nowa kanalizacja sanitarna wraz z przyłączeniami oraz odwodnienie. Prace objęły także montaż nowego oświetlenia ulicznego, sygnalizacji i trakcji tramwajowej, przebudowę chodników dla pieszych oraz wysianie nowych trawników.

Bezpieczeństwo

Przebudowany odcinek ul. Łagiewnickiej zyskał sygnalizację świetlną na skrzyżowaniach z ul. Dolną oraz Kowalską i Stefana. – Wprowadzone rozwiązanie ułatwi kierowcom włączanie się do ruchu z bocznych uliczek, a pieszym przejście przez jezdnię – mówi Robert Kowalski, Menadżer Projektu, Skanska.

Bezpieczeństwo pieszych podniosło także wprowadzenie wysepek (azyli). Również przystanki tramwajowe zostały wydzielone z jezdni, aby ułatwić podróżnym wsiadanie i wysiadanie z tramwaju w bezpieczny sposób.

Parkowanie

Mieszkańcy przebudowywanego odcinka ul. Łagiewnickiej borykali się z problemem parkowania. Po remoncie pojawiły się zatoki parkingowe dla aut osobowych, umożliwiające parkowanie równoległe i ukośne.

Torowisko tramwajowe w ul. Dolnej

W zakres realizowanego przez Skanska kontraktu, wchodziła również przebudowa torowiska tramwajowego w ul. Dolnej. Torowisko zlokalizowane jest poza jezdnią i prowadzone prace nie utrudniały ruchu lokalnego do pobliskich bloków i targowiska. Torowisko zostało gruntownie wyremontowane. Wykonano nowe odwodnienie, trakcję tramwajową i ułożono nowe szyny. Przy skrzyżowaniu z ul. Łagiewnicką powstały przystanki w obu kierunkach.

Współpraca ze Skanska Czechy

Przebudowa ul. Łagiewnickiej była realizowana przy współpracy z kolegami z Czech, którzy specjalizują się w robotach torowych. – Na kontrakcie pracowały dwie brygady wraz z zespołem pracowników nadzoru – mówi Blanka Balazova, Kierownik robót ze Skanska Czechy. – Współpraca układała nam się bardzo dobrze – dodaje.

Projekt w liczbach

Roboty budowlane związane z projektem objęły:

 • 650 m torowiska „zielonego"
 • 2 100 m torowiska w jezdni
 • 11 160 m kw. nawierzchni jezdni poza torowiskiem
 • 5 470 m kw. nawierzchni jezdni w torowisku
 • 11 163 m kw. podbudowy z masy bitumicznej
 • 12 844 m kw. warstwy wiążącej z masy bitumicznej
 • 12 004 m kw. warstwy ścieralnej SMA
 • nawiezienie 455 m sześc. humusu
 • 7 315 m kw. chodników 
 • 2 120 m kw. zatok parkingowych
 • 4 100 m kw. trawników.

Skanska w regionie

Na terenie województwa łódzkiego Skanska od lat realizuje projekty z zakresu budownictwa drogowo-mostowego. Obecnie prowadzimy prace związane  z budową odcinka 9 drogi ekspresowej S8 oraz rozbudowujemy drogę wojewódzką nr 726 na odcinku Bukowiec Opoczyński – Dęborzeczka wraz z budową nowego wiaduktu nad magistralą kolejową. Realizujemy również przebudowę kilku ulic w centrum Sieradza oraz remont ul. Srebrzyńskiej w Łodzi.