c

Miasteczko ruchu drogowego w Pile otwarte

Press release 09.12.2013 12:20 CET

Ścieżki rowerowe, ulice z sygnalizacją świetlną i znakami w wersji mini – z tego będą korzystać najmłodsi mieszkańcy Piły chcący poznać zasady ruchu drogowego. Nowoczesny obiekt powstał w ramach projektu Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji „Budujemy miasteczka ruchu drogowego”. Wykonawcą inwestycji o wartości niemal 490 tys. zł netto była firma Skanska.

Download file

Pilskie miasteczko ruchu drogowego powstało przy ul. Dąbrowskiego, Jest częścią ogónopolskiego projektu MSWiA finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Piła jest jedynym wielkopolskim miastem, które wytypowano do tego programu. Do końca 2014 r. na terenie Polski ma powstać 20 takich miasteczek.

Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży. Miasteczko ruchu drogowego uczy bezpiecznych zasad poruszania się w ruchu drogowym, co wpływa na podniesienie bezpieczeństwa na polskich drogach.

Budowa pilskiego miasteczka trwała niecałe 5 miesięcy. Miasteczko obejmuje infrastrukturę drogową, z jaką na co dzień spotykają się użytkownicy dróg. W ramach inwestycji powstała jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego, na którą składają się: odcinki proste, różnego typu skrzyżowania, plac do ćwiczeń "ósemka", jezdnia o nawierzchni z kruszyw naturalnych imitująca drogę polną, ścieżki rowerowe, chodniki, miejsca odpoczynku wyposażone w stoliki, ławki, stojaki na rowery. Na terenie obiektu zostały zamontowane mini znaki drogowe, m.in. ostrzegawcze, zakazu, nakazu, informacyjne, elementy bezpieczeństwa ruchu, również sygnalizatory sygnalizacji świetlnej oraz próg zwalniający.

Do budowy miasteczka zużyto 158 ton mieszanki mineralno-asfaltowej w kolorze czarnym, natomiast ścieżka rowerowa w kolorze czerwonym pochłonęła 4,1 tony mieszanki. Większość prac prowadzono pod nadzorem archeologicznym.

- Zrealizowaliśmy obiekt, który już podczas budowy cieszył się dużym zainteresowaniem mieszkańców – mówi Przemysław Dąbrowski, Menadżer Projektu, Skanska. – Nowo powstałe miasteczko ruchu drogowego udostępnione zostanie dla dzieci i młodzieży, która będzie chciała poznać przepisy ruchu drogowego i zdać egzamin na kartę rowerową lub motorowerową. Jestem przekonany, że poprzez kształtowanie dobrych nawyków inwestycja ta wpłynie na poprawę bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego.

Bezpieczni w pobliżu budowy
Pilskie miasteczko ruchu drogowego powstało w pobliżu Zespołu Szkół nr 2 im. Królowej Jadwigi. Ze względu na bliskie sąsiedztwo budowy i szkoły Skanska, w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej, spotkała się z dziećmi z tej placówki. Podczas spektaklu uczniowie dowiedzieli się jak bezpiecznie przejść przez ulicę, dlaczego warto nosić odblaski i z jakimi zagrożeniami wiąże się wejście na plac budowy.

Od 2008 roku Skanska edukuje i wyposaża najmłodszych w elementy odblaskowe, a także promuje umiejętność bezpiecznego poruszania się po drodze, zwłaszcza w pobliżu budowy. Przez 5 lat w kilkuset spotkaniach w ramach akcji wzięło udział ok. 55 tys. dzieci.

 

 

Pobierz