c

Stalowa Wola ma nową oczyszczalnię

Press release 18.11.2008 00:00 CET

Skanska zakończyła jedną z największych inwestycji w Stalowej Woli w ostatnich latach. Po 28 miesiącach prac modernizacyjnych do użytku została przekazana miejska oczyszczalnia ścieków. Kontrakt miał wartość 9,5 mln EUR (35,4 mln zł).

Prace objęły wykonanie projektu i prac budowlanych. Skanska zmodernizowała i rozbudowała obiekty mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków oraz obiekty gospodarki gazowej i osadowej. Wykonaliśmy także sieci technologiczne i elektroenergetyczne i przeprowadziliśmy prace związane z zagospodarowaniem terenu.

Modernizację istniejących obiektów oczyszczalni prowadziliśmy bez przerywania jej pracy – mówi Zbigniew Sobejko, kierownik budowy, Skanska. - Wiązało się to z koniecznością przepompowywania ścieków oraz przy przyłączania rurociągów w porze nocnej przy najniższym napływie ścieków do oczyszczalni. Prace wykonaliśmy w terminie, między innymi dzięki bardzo dobrej współpracy z użytkownikiem obiektu.

Nowa oczyszczalnia poprawi jakość ścieków odprowadzanych do Sanu, zgodnie z wymogami Unii Europejskiej i przepisami prawa polskiego.

Kontrakt, zrealizowany dla Miejskiego Zakładu Komunalnego w Stalowej Woli, był współfinansowany ze środków UE w ramach Funduszu Spójności.

Skanska ma długoletnie doświadczenie w budowie i modernizacji oczyszczalni ścieków. Dotychczas rozbudowaliśmy i zmodernizowaliśmy oczyszczalnie w Przemyślu i Jeleniej Górze oraz wybudowaliśmy oczyszczalnie w Mielcu, Zagórzu i Izabelinie.

W Stalowej Woli Skanska wybudowała ponad 3-kilometrowy fragment tzw. Trasy Podskarpowej (obwodnicy miasta) oraz ulicę W. Grabskiego biegnącą przez tereny huty i łączącą ul. Solidarności i Bojanowską z terenami przemysłowymi Huty Stalowa Wola. W pobliskim Tarnobrzegu na początku września br. oddaliśmy do użytku ponad 100 km kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Obecnie dla tarnobrzeskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej realizujemy inwestycje w obrębie oczyszczalni ścieków i prowadzimy prace modernizacyjne w obrębie sieci wodociągowej.