c

Nadole z nową infrastrukturą rekreacyjną!

Press release 19.12.2014 13:10 CET

Wystarczyło zaledwie 7,5 miesiąca, aby zdegradowaną przestrzeń publiczną w Nadolu, nad Jeziorem Żarnowieckim zamienić w atrakcyjny obszar turystyczno-rekreacyjny. Wykonawcą inwestycji zrealizowanej dla Gminy Gniewino jest firma Skanska. Wartość projektu wyniosła ok. 3,2 mln zł netto.

G:\DEP\Communication\95___Komunikacja_Zewnetrzna\30___Baza_kontraktów\2014\PWI\Pomorskie\Nadole - rekreacja\2014.12.15\informacja

Głównym założeniem inwestycji było zagospodarowanie obecnie istniejącej przestrzeni publicznej nad jeziorem Żarnowieckim i nadanie jej funkcji turystyczno-rekreacyjnej. Dzięki przeprowadzonym pracom budowlanym cała przestrzeń zyskała spójny, wyjątkowy i przyjazny użytkownikom charakter.

Nowo zaaranżowany obszar stał się miejscem rekreacji zarówno dla lokalnej społeczności, jak i odwiedzających region turystów. Do ich dyspozycji są m.in. przygotowane miejsca campingowe, plaża z kąpieliskiem, nowa infrastruktura w postaci pływający pomostów, drewnianych kładek i ścieżek dla rolkarzy. Korzystanie z uroków tego wyjątkowego miejsca od teraz będzie jeszcze przyjemniejsze dla odwiedzających.

Camping, kosze gabionowe i pływające pomosty
- Początkowy etap przeprowadzonych przez nas prac obejmował rozbiórkę istniejącego budynku i komór starej oczyszczalni ścieków z towarzyszącą infrastrukturą oraz wycinkę drzew – mówi Maciej Pilczuk, Kierownik Budowy, Skanska. Następnie przystąpiono do prac mających na celu uzbrojenie terenu. Wykonano sieci: kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągowej, oraz elektryczną wraz z oświetleniem terenu i iluminacją budynków. Wkrótce potem rozpoczęto działania związane z przygotowaniem miejsca pod camping. Kolejny element robót stanowiły czynności związane z wyprofilowaniem linii brzegowej jeziora. Ich celem było późniejsze wykonanie plaży oraz pływających pomostów, które to dzięki nowoczesnej konstrukcji bez problemu mogą być konfigurowane w dowolny kształt. Realizacja objęła również wykonanie drewnianej kładki wzdłuż linii brzegowej oraz placu zabaw dla dzieci z gumową nawierzchnią bezpieczną. - Podczas budowy, ułożyliśmy łącznie 4800 m kw. kostki brukowej stanowiącej powstałe ciągi pieszo-jezdne, chodniki, drogi manewrowe, parkingi, place oraz trasę dla rolkarzy - mówi Pilczuk. Oprócz powstałych elementów architektury wodnej i infrastruktury w krajobraz na stałe wpisały się przykuwające uwagę kosze gabionowe wypełnione kamieniami stanowiące elewację powstałych 3 budynków. Obiekty w najbliższej przyszłości zostaną kolejno zagospodarowane na kuchnię z salą restauracyjną i tarasem, ogólnodostępny obiekt sanitarny i biuro campingu oraz hangar na kajaki i inny sprzęt wodny. W projekcie zadbano o wszystkie szczegóły, czego dowodem jest nawiązanie wyglądem małej architektury (ławki, kosze na śmieci oraz wiata śmietnikowa powstały z mniejszych koszy gabionowych) do powstałych budynków. Cały teren został ogrodzony, z wydzieleniem części stanowiącej camping. W zewnętrzne ogrodzenie terenu, co 10 metrów został wpleciony kosz gabionowy. Ponadto na całym terenie nasadzono niemal 100 drzew, około 1500 bylin (utworzono 2 kwietniki) oraz 1200 buków pospolitych stanowiących wydzielenie miejsc dla campingów. Przeprowadzone prace budowlane spowodowały, że znacząco podniosła się atrakcyjność turystyczna tego miejsca.