c

Oddaliśmy do użytku nowoczesne bloki operacyjne szpitala miejskiego w Toruniu

Press release 06.09.2010 00:00 CET

Spółka budowlana Skanska oddała do użytku nowe skrzydło Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu. Realizacja trwała 15 miesięcy. Wartość kontraktu wyniosła 27,5 mln zł.

1

Zrealizowane przez naszą firmę skrzydło szpitala miejskiego w Toruniu liczy trzy kondygnacje. Jest scalone z funkcjonującą placówką medyczną poprzez czterokondygnacyjny łącznik. Na parterze nowego skrzydła znajduje się apteka, pomieszczenia do sterylizacji oraz techniczne. Na pierwszym piętrze powstały cztery nowoczesne bloki operacyjne: trzy o przeznaczeniu ogólnym i jeden dla oddziału neurochirurgii, a także sale wybudzeń pacjentów po zabiegach chirurgicznych i pokoje dla personelu medycznego. Piętro drugie zajmuje oddział hematologii, zaś trzecie - maszynowinia. Powierzchnia użytkowa całego obiektu wynosi 2 750 m kw., a kubatura 16 400 m sześc.

Wyzwania realizacji Budowę obiektu prowadziliśmy w bezpośrednim sąsiedztwie funkcjonującego szpitala. Musieliśmy zapewnić ciągłość jego pracy, nieprzerwaną dostawę wody i energii elektrycznej. Dlatego wykonaliśmy tymczasowe zasilanie sieci i instalacji niezbędnych do funkcjonowania placówki. Realizacja nowego skrzydła szpitala była dużym wyzwaniem również ze względu na rozbudowane instalacje w obiekcie. Na potrzeby placówki wykonaliśmy m.in.: pompy próżniowe i sprężarki powietrza, instalację wody lodowej, gazów medycznych, instalację c.o., wody użytkowej, elektryczną, detekcji pożaru, a także stację uzdatniania wody do produkcji wody zdemineralizowanej i zdejonizowanej. Na trzeciej kondygnacji powstało pomieszczenie maszynowni o powierzchni 830 m kw. Znajduje się w nim 30 central wentylacyjnych zaopatrujących szpital w czyste i świeże powietrze. Zrealizowaliśmy również zasilanie awaryjne obiektu (agregat o mocy 500 kW) i zapasowy zbiornik na wodę pitną o pojemności 160 m sześc.

Wykonanie tak wielu instalacji oraz montaż specjalistycznego wyposażenie medycznego był możliwy dzięki odpowiedniemu planowaniu, koordynacji prac i pełnemu zaangażowaniu osób realizujących budowę.

- Rozbudowa i modernizacja Specjalistycznego Szpitala Miejskiego w Toruniu rozpoczęła się 15 lat temu. Cieszymy się, że zrealizowaliśmy ostatni i jakże ważny jej etap – budowę „serca szpitala”, czyli nowych bloków operacyjnych – mówi Rafał Jaworowicz, Dyrektor Oddziału Skanska w Poznaniu. - Obiekt oddajemy do użytku w terminie przewidzianym w umowie.

Nowoczesny szpital Nowe skrzydło szpitala wpłynie znacząco na poprawę warunków lokalowych toruńskiej placówki, zwiększenie liczby przeprowadzanych operacji. Nowoczesne bloki operacyjne zapewnią pacjentom dostęp do najwyższej klasy aparatury medycznej - szpital w Toruniu będzie szóstym ośrodkiem w Polsce posiadającym system neuronawigacji śródoperacyjnej wykorzystywany przy operacjach mózgu. Wzrośnie także liczba miejsc na oddziale hematologicznym. Ponadto, „nowa hematologia” pozwoli na uruchomienie tu w przyszłości ośrodka przeszczepu szpiku kostnego.

- Obiekt został zrealizowany i wyposażony z uwzględnieniem wymogów technologii medycznej – mówi Aleksander Piliński, Kierownik Budowy, Skanska. - Byliśmy odpowiedzialni za dostawę i montaż specjalistycznej aparatury bloków operacyjnych. Zamontowaliśmy ruchome stoły operacyjne o napędzie elektromechnicznym, wysokiej klasy kolumny anestezjologiczne i lampy operacyjne. Bloki operacyjne (okładziny ścienne, drzwi, sufity) zostały wykonane w technologii stali nierdzewnej. Pozwoli to na utrzymywanie najwyższej sterylności, dla zachowania której na nawiewach powietrza zastosowaliśmy filtry absolutne, oraz na skrócenie czasu przeznaczonego na przygotowanie sal do kolejnych zabiegów, a tym samym na zwiększenie ilości przeprowadzanych operacji - dodaje Aleksander Piliński.

Skanska na rynku kujawsko – pomorskim Skanska jest od wielu lat obecna na rynku kujawsko-pomorskim. W ostatnim czasie wyremontowaliśmy drogę krajową nr 1 na odcinku Warlubie-Bzowo, zrealizowaliśmy obwodnicę Szubina i Wąbrzeźna oraz inwestycję dla Leroy Merlin w Toruniu. Aktualnie remontujemy toruńskie ulice: Jasną i Szosę Chełmińską, budujemy autostradę A1 na odcinku Nowe Marzy – Czerniewice oraz prowadzimy prace przy ul. Dobrzyńskiej w Bydgoszczy. Nasza firma realizuje także kompleks szkolno – sportowy w Solcu Kujawski.