c

Umowa na przebudowę niemal 10 kilometrów ulic w Kaliszu podpisana

Press release 12.05.2014 13:30 CET

Rusza największa z tegorocznych inwestycji drogowych w Kaliszu. Przebudowę przejdą ulice: Wrocławska, Górnośląska, Harcerska i Poznańska. Dzisiaj została podpisana umowa z wykonawcą prac – firmą Skanska. Inwestorem jest Miasto Kalisz - Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu. Wartość prac wyniesie ponad 24 mln zł netto. Prace rozpoczną się pod koniec maja.

Pod koniec miesiąca ruszą prace związane z rewitalizacją niemal 10 kilometrów ulic w centrum Kalisza. Modernizacja obejmie ulice: Wrocławską, Górnośląską, Harcerską i Poznańską.

Ulice Poznańska i Harcerska, które zostaną częściowo poszerzone, zyskają nową konstrukcję, nowe chodniki, oświetlenie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Ponadto, przebudowana zostanie sygnalizacja świetlna i kanalizacji deszczowa w tym rejonie.Ulica Górnośląska zyska nową nawierzchnię bitumiczną, nowe krawężniki, a istniejące oświetlenie zostanie przebudowane.Nowa nawierzchnia bitumiczna zostanie również wykonana na ulicy Wrocławskiej. Na odcinku 3,7 km, od skrzyżowania al. Wojska Polskiego do granic miasta powstanie ścieżka rowerowa, chodnik, nowe oświetlenie i kanalizacja deszczowa. Inwestycja przewiduje także przebudowę skrzyżowań w ciągu ulic Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej i Poznańskiej. Wydzielone zostaną dodatkowe pasy ruchu (prawoskręty i lewoskręty), co poprawi bezpieczeństwo ruchu w tym rejonie. W ramach zadania usunięte zostaną także kolizje teletechniczne z istniejącą infrastrukturą. Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec września br.

- Dzięki modernizacji ulic objętych inwestycją zwiększy się płynność ruchu pojazdów i znikną utrudnienia w ruchu – mówi Robert Andrzejak, Dyrektor Zespołu Projektów, Skanska. - Za sprawą chodników i ścieżek rowerowych poprawi się bezpieczeństwo pieszych i cyklistów.

Inwestycja jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej, z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

Ultra cienki dywanik
- Na odcinku 2 km w ciągu ul. Wrocławskiej wykonamy ultracienki dywaniki asfaltowy „Slurry Seal” – mówi Maciej Widerowski, Kierownik Budowy, Skanska. - Jest to wysokiej jakości warstwa zimnego asfaltu, która umożliwia szybkie układanie. W tej technologii wiązanie masy jest tak sterowane, że po upływie od 20 do 40 minut można już nawet wznowić ruch ciężarówek. Dodatki uszlachetniające występujące w masie asfaltowej są całkowicie nieszkodliwe dla środowiska.

Inwestycja w liczbach W ramach przebudowy ulic Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej i Poznańskiej wykonanych zostanie:
- 19 tys. m sześc. nasypów
- 6,9 tys. ton podbudowy z kruszywa łamanego
- 34,5 tys. ton mieszanki mineralno-asfaltowej
- 44, 5 tys. m kw. nawierzchni z kostki brukowej
- 17 tys. m krawężników
a także:
- ponad 6 km nowej kanalizacji deszczowej
- ponad 170 studni rewizyjnych
- ponad 270 wpustów ulicznych
- 8 separatorów deszczowych
- 1 przepompownia
- 10,5 km kabli elektro- i teletechnicznych
- 182 latarnie

Skanska w Wielkopolsce Skanska jest wykonawcą wielu inwestycji na terenie Poznania i województwa wielkopolskiego. Firma przebudowała wnętrza wschodniego skrzydła poznańskiego Zamku, zbudowała m.in. Biocentrum dla Uniwersytetu Przyrodniczego, Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Wybudowała także trasę S11 na odcinku Poznań – Kórnik, obwodnicę Kórnika, Śremu, pierwszy etap Zachodniej Obwodnicy Poznania na odcinku od autostrady A2 do Swadzimia. Obecnie w stolicy Wielkopolski Skanska buduje m.in. Sąd Okręgowy i Rejonowy, wieżę kontroli ruchu lotniczego na poznańskim lotnisku Ławica, Klinikę Weterynarii, a także ostatni etap obwodnicy zachodniej, odcinek Rokietnica – Swadzim. W Kaliszu firma zrealizowała Ośrodek Radioterapii, a obecnie rozbudowuje Szkołę Podstawową Nr 13 przy ul. Kordeckiego.