c

Autostrada A1 gotowa na otwarcie

Press release 13.10.2011 10:00 CET

W dniu jutrzejszym, 14 października 2011 roku, zostaną oddane do użytku kolejne 62 kilometry północnego odcinka Autostrady A1. Podobnie jak poprzedni, również i ten etap inwestycji realizowanej przez Gdańsk Transport Company, został ukończony przed deklarowanym terminem. Z chwilą otwarcia kierowcy będą mogli w zaledwie 65 minut pokonać trasę z Torunia do Gdańska. Przez pierwsze trzy miesiące przejazd nowo otwartym odcinkiem A1 będzie bezpłatny.

A1

Dzisiaj spełniło się marzenie wielu z nas. Dwa wspaniałe miasta, Gdańsk i Toruń, zostały połączone nitką autostrady. Heweliusz i Kopernik, wielcy polscy wizjonerzy, byliby zapewne dumni, patrząc na korytarz drogi łączącej ich rodzinne miasta - powiedział Torbjörn Nohrstedt, Prezes Zarządu Gdańsk Transport Company. – Oddanie do eksploatacji drugiego etapu prowadzonej przez nas inwestycji zakończyło ostatecznie realizację koncesyjnego odcinka autostrady A1. Przez następne 28 lat będziemy zarządzać projektem. Naszym priorytetem będzie zapewnienie kierowcom komfortu przejazdu, a w szczególności bezpieczeństwa w czasie podróży Amber One.

Jeden z największych projektów drogowych w Europie

Budowa kujawsko-pomorskiego odcinka A1 to jeden z największych projektów drogowych w Europie. Zakres inwestycji obejmował budowę nowego pasa autostrady od węzła Nowe Marzy do węzła Lubicz (51,72 km) i przeprawę przez Wisłę w okolicach Grudziądza, a także modernizację częściowo zrealizowanego odcinka od węzła Lubicz do Czerniewic (10,70 km) wraz z dokończeniem budowy mostów przez Drwęcę oraz Wisłę koło Torunia.

Realizacja drugiego etapu autostrady A1 trwała 27 miesięcy. Prace budowlane rozpoczęły się w lipcu 2009 roku. W ramach kontraktu wykonano 10 mln m sześc. robót ziemnych, wyprodukowano 300 tys. m sześc. betonów oraz położono 1,3 mln ton mieszanek bitumicznych. Przez trzy kolejne sezony budowlane w szczytowych momentach prac na budowie przebywało nawet 4,5 tys. osób, w tym 1,1 tys. zatrudnionych bezpośrednio przez generalnego wykonawcę. Podczas wykonywania tej inwestycji w użyciu było 500 maszyn i 500 aut transportowych. Dzięki nowoczesnym technologiom, w tym maszynom pracującym z zastosowaniem cyfrowego modelu terenu, udało się zachować milimetrową dokładność w odniesieniu do projektu.  

Do budowy A1 wykorzystano ponad 500 różny typów materiałów. Dostawy docierały  pociągami, statkami i samochodami z różnych stron świata. W zdecydowanej większości, zaopatrywano się w Polsce, ale na liście są też firmy z Czech, Chin, Hiszpanii, Niemiec, Szwajcarii, Szkocji, Szwecji i USA.

Zgodnie z projektem, wybudowano pięć nowych węzłów autostradowych, w tym zlokalizowany na trasie Etapu 1 i oddany do ruchu w lutym tego roku węzeł Warlubie. Na nowo otwartym odcinku pomiędzy Nowymi Marzami a Czerniewicami, funkcjonować będą jedynie dwa nowe węzły w Lisewie i Lubiczu. Pozostałe dwa: węzeł Grudziądz i węzeł Turzno zostaną uruchomione w przyszłym roku, po wybudowaniu dróg łączących zjazdy autostradowe z drogami lokalnymi. 

Na trasie nowego odcinka A1 na kierowców czekają cztery pary miejsc obsługi podróżnych: Malankowo, Drzonowo, Nowy Dwór i Nowa Wieś. Na terenie MOP Malankowo zlokalizowana będzie stacja paliw, której uruchomienie planowane jest zaledwie kilka dni po otwarciu autostrady.

Warto wspomnieć, że drugi etap budowy autostrady A1 to jedynym w Polsce projekt, w ramach którego wykonano dwa duże mosty rzeczne. Most na Wiśle pod Grudziądzem, mierzący 1 954 metry, jest najdłuższym mostem w kraju. Ten obiekt bije też dwa inne rekordy. Most wyróżnia najdłuższa estakada dojazdowa o długości prawie jednego kilometra wykonana metodą nasuwu podłużnego oraz najdłuższe, bo 180-metrowe przęsło rozpostarte na podporach zanurzonych w nurcie rzeki. Oprócz dużych mostów na Wiśle pod Grudziądzem i Toruniem, wybudowano także około 60 innych obiektów mostowych i wiaduktów, 18 z nich pełni funkcję przejść dla zwierząt. Ponadto, rolę przejścia dla małych zwierząt spełnia ponad 70 przepustów pod pasem drogi.

Autostrada została wyposażona w urządzenia i sprzęt do poboru opłat w systemie zamkniętym. Kierowca wjeżdżając na autostradę pobiera "bilet wjazdowy". Opłata uiszczana jest na końcu podróży i zależy od kategorii pojazdu oraz ilości przejechanych kilometrów. Przez pierwsze 90 dni przejazd autostradą w obrębie nowo otwartych sekcji będzie bezpłatny. Stawki opłat obowiązujące na pierwszym odcinku autostrady Rusocin – Nowe Marzy pozostaną bez zmian. O ile Minister Infrastruktury nie podejmie innej decyzji, po okresie promocyjnym, przejazd 152-km odcinkiem z Gdańska do Torunia będzie kosztował 29,90 złotych (pojazdy osobowe).

Projekt A1 został zrealizowany w systemie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Partnerami   w tym przedsięwzięciu są Gdańsk Transport Company i Ministerstwo Infrastruktury.  Dobra współpraca sektora publicznego i prywatnego, okazała się gwarantem ekonomicznego i przedterminowego wykonania inwestycji.  Cena budowy drugiego etapu inwestycji wyniosła 730 mln EUR, w tym 581 mln EUR/droga  i 149 mln EUR/mosty.

Po wybudowaniu autostrady Koncesjonariusz będzie zarządzać całym 152-km odcinkiem autostrady, aż do roku 2039. Po wygaśnięciu koncesji autostrada zostanie przekazana nieodpłatnie i w ustalonym standardzie stronie publicznej.

Koncesjonariusz

Gdańsk Transport Company SA (GTC) jest spółką specjalnego przeznaczenia, utworzoną wyłącznie na potrzeby realizacji152 kmodcinka autostrady A1 pomiędzy Gdańskiem a Toruniem. Firma posiada koncesję na finansowanie, projektowanie, budowę oraz eksploatację tego fragmentu autostrady. Przedsięwzięcie jest realizowane w modelu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Realizacja projektu jest finansowana ze środków własnych akcjonariuszy oraz z kredytów zaciągniętych przez spółkę w Europejskim Banku Inwestycyjnym, Nordyckim Banku Inwestycyjnym i Szwedzkiej Korporacji Kredytów Eksportowych. Akcjonariuszami Gdańsk Transport Company S.A. są: Skanska A1 Invest AB, John Laing Infrastructure Ltd, NDI Autostrada Sp. z o.o. oraz Intertoll Infrastructure Developments BV.

Więcej informacji: www.a1.com.pl

Pobierz