c

Powstanie droga na osiedlu Wrocław - Marszowice

Press release 14.02.2014 22:30 CET

W obrębie ul. Gwizdanowskiej, na odcinku od ul. Sieroszowickiej do granic Wrocławia zostanie wybudowana droga. Inwestycję na zlecenie Zarządu Inwestycji Miejskich zrealizuje firma Skanska. Wartości kontraktu wyniesie ok. 5,3 mln netto.

W ramach inwestycji Skanska zbuduje 1 km drogi o nawierzchni tłuczniowej utrwalonej asfaltem w ul. Gwizdanowskiej, na odcinku od ul. Sieroszowickiej do granicy miasta Wrocławia. Powstanie również sieć wodociągowa w ul. Sieroszowickiej na odcinku od ul. Wilkszyńskiej do ul. Gwizdanowskiej oraz 1,0 km kanalizacji sanitarnej. Zadanie obejmuje też budowę strzeżonego przejazdu kolejowego kolejowej nr 273 relacji Wrocław Główny – Szczecin, w tym: m.in. budowę oświetlenia przejazdu, samoczynnej sygnalizacji przejazdowej, montaż urządzenia telewizji użytkowej dla celów rejestracji pojazdów przejeżdżających przez przejazd. 

- Prace ruszą na przełomie marca i kwietnia br. – mówi Paweł Fidelak, Menadżer Projektu, Skanska. - Zaczniemy od robót rozbiórkowych i odhumusowania. W maju rozpoczniemy roboty ziemne, w czerwcu ruszymy także z pracami wodno-kanalizacyjnymi, a następnie zaczniemy budowę przejazdu kolejowego, powierzchniowe utwardzenie drogi i roboty wykończeniowe. Wszystkie prace zostaną sfinalizowane na koniec września br.

Podczas realizacji wykonanych zostanie ponad 10,3 tys. m sześc. nasypów z piasku, ponad 1,8 tys. m sześc. podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.