c

Nowa droga z Brzeska do Koszyc

Press release 10.10.2013 13:57 CET

Na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie powstanie nowa droga z Brzeska do Koszyc (woj. małopolskie). Pierwszy etap inwestycji zrealizuje Skanska. Nowy fragment drogi wojewódzkiej będzie kosztował 27 mln zł netto (33 mln zł brutto). Dzięki inwestycji powstanie dogodne połączenie autostrady A4 z drogą krajową nr 79 Kraków-Sandomierz.

umowa

Skanska wybuduje pierwszy fragment nowej drogi wojewódzkiej nr 768 Brzesko-Koszyce. Będzie to ponad 4-kilometrowy odcinek od węzła autostradowego w Brzesku do Mokrzysk (ul. Zagrodzka). Inwestycja zostanie zakończona w maju 2015 roku.

Projektuj i wybuduj

Pierwszy etap modernizacji DW 768 z Brzeska do Mokrzysk powstanie w formule „projektuj i buduj”, co oznacza, że Skanska najpierw wykona projekt nowej drogi, następnie uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia do rozpoczęcia prac budowlanych, po czym przystąpi do realizacji inwestycji. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w 2014 roku.

- Budowa drogi będzie przebiegała w nowym śladzie, a jej obecny teren to głównie łąki, nieużytki, lasy i pola – mówi Witold Miśtak, Menadżer Projektu, Skanska. – Powstanie odcinek drogi wojewódzkiej o długości 4,3 km z jedną jezdnią i dwoma pasami ruchu o łącznej o szerokości 7 m.

Droga zostanie wyposażona m.in. w obustronne pobocza, drogi serwisowe, rowy, urządzenia bezpieczeństwa ruchu i zatokę do ważenia pojazdów. W rejonie skrzyżowań z ul. Siostry Faustyny i ul. Zagrodzką Skanska wybuduje chodniki.

- Pod drogą powstanie 5 przejść dla średnich zwierząt, 4 dla płazów i jedno dla małych zwierząt – dodaje Marcin Wąsik, Inżynier Projektu, Skanska.

Nowe skrzyżowania

W ciągu nowej drogi powstaną skrzyżowania (w tym ronda) z już istniejącymi drogami lokalnymi. 

– Wybudujemy dwa ronda – mówi Witold Miśtak. – Na skrzyżowaniu z ul. Zagrodzką w Mokrzyskach powstanie rondo o średnicy zewnętrznej 40 m, z 4 wlotami skanalizowanymi wyspami najazdowymi
i chodnikami.

Podobne 40-metrowe rondo powstanie także na skrzyżowaniu z ul. Siostry Faustyny.

Utrudnienia zminimalizowane

- Budowę rozpoczniemy w przyszłym roku po wykonaniu projektów nowej drogi, jednak już teraz planujemy organizację ruchu kołowego wokół budowy – wyjaśnia Marcin Wąsik. – Będziemy się starali w taki sposób zrealizować inwestycję, aby utrudnienia dla mieszkańców i kierowców poruszających się drogami lokalnymi były jak najmniejsze.

W związku z inwestycją zmieni się przebieg dróg poprzecznych – kilku dróg leśnych, ulic Rolnej i Stanisławskiej. Na nowej drodze wojewódzkiej z Brzeska do Mokrzysk Skanska wykona przebudowę istniejących sieci, niezbędne oświetlenie, elementy bezpieczeństwa ruchu takie jak bariery, oznakowanie poziome i pionowe.

Pobierz