c

Rok przed planowanym terminem - ul. Zelwerowicza w Lublinie otwarta

Press release 15.12.2014 15:20 CET

Dwie jezdnie, każda z dwoma pasami ruchu, nowe chodniki, ścieżki rowerowe, ekrany akustyczne, zatoki autobusowe oraz most. W sobotę ulicą Zelwerowicza w Lublinie pojechały pierwsze auta. Inwestycję wykonała Skanska blisko rok przed planowanym terminem. Wartość projektu wyniosła 24,25 mln zł brutto. Inwestorem był Zarząd Dróg Lublin.

Ul. Zelwerowicza w Lublinie

1,6 km nowej drogi oraz 10 km krawężników
W ramach zadania Skanska przebudowała 1,6-kilometrowy odcinek ul. Zelwerowicza. Nowo wybudowana droga ma dwie jezdnie, każda z dwoma pasami ruchu. Krzyżuje się z ul. Poligonową, Staczyńskiego, Koncertową oraz Gorczańską. Bezpieczny przejazd przez skrzyżowanie z ul Staczyńskiego, Koncertową i Choiny zapewnia sygnalizacja świetlna. Sygnalizacja została wykonana również na przejściu dla pieszych relacji Kościół – Aldik. W ramach projektu Skanska postawiła ponad 10 km krawężników drogowych oraz wybudowała 0,5 km ekranów akustycznych, które zapewnią spokój mieszkańcom pobliskich osiedli.

Prace przy użyciu systemu GPS
Do profilowania podłoża gruntowego oraz warstwy podbudów wykorzystaliśmy system GPS, który zamieszczony był na równiarce. Dzięki temu powyższe roboty mogliśmy wykonać szybciej, bez konieczności przeprowadzania dodatkowych prac geodezyjnych - komentuje Radosław Chełmieniewicz, Kierownik Budowy, Skanska.

Wiadukt nad „Suchą Doliną”
Poza budową drogi wykonaliśmy 25-metrowy, jednoprzęsłowy most nad „Suchą Doliną”, o rozpiętości 30 m - mówi Radosław Chełmieniewicz.
- To obiekt o konstrukcji żelbetowej, dodatkowo sprężany. Budowa wiaduktu miała na celu ochronę przyrody i walorów wąwozu – wyjaśnia.

Nowa infrastruktura podziemna i naziemna
Wzdłuż drogi Skanska przebudowała sieci podziemne: gazową o łącznej długości ponad 600 m, wodociągową o długości ponad 100 m i o średnicy 300 mm, elektryczną i teletechniczną. Ponadto firma zbudowała kanalizację deszczową o łącznej długości prawie 3 km oraz przebudowała sieć ciepłowniczą na odcinku 260 m. Na odcinku 2 km Skanska postawiła oświetlenie drogowe składające się z 70 latarni.

6 km ciągów pieszo-jezdnych i nowe zatoki autobusowe
Piesi mogą od soboty korzystać z 4 km nowych chodników, zbudowanych po obu stronach ulicy, zaś rowerzyści z blisko 2 km bitumicznych ścieżek rowerowych. Dzięki wykonanym przez Skanska pracom komunikacja miejska zyskała 5 nowych zatok autobusowych. Spowoduje to m.in. zmianę trasy autobusu nocnego poprzez wyprowadzenie go z osiedla i skierowanie na ul. Zelwerowicza. Do tej pory trasa autobusu prowadziła osiedlowymi ulicami, co stanowiło dużą niedogodność dla mieszkańców bloków.

16 000 ton masy bitumicznej na ponad 3 ha
Firma wbudowała łącznie blisko 16 000 ton masy bitumicznej oraz 14 000 ton kruszywa na powierzchni ponad 3 ha, wykonała roboty ziemne o łącznej objętości nasypów 36 000 m3 oraz wbudowała 5 500 m3 stabilizacji.
W codziennych pracach uczestniczyło średnio 60 osób, zaś w maksymalnym momencie prac 100. Do wykonania inwestycji Skanska wykorzystała 8 koparko-ładowarek, 4 koparki, 2 równiarki, 2 spychacze, 8 samochodów 4-osiowych, 1 dźwig samojezdny, wiertnica wielkośrednicowa.

Każda budowa jest wyzwaniem
Wyzwaniem, z jakim musiała zmierzyć się Skanska, było prowadzenie robót ziemnych w okresie wiosennym, kiedy to występowały obfite opady deszczu. Ze względu na budowę nasypów z gruntu rodzimego, który charakteryzuje się dużą wilgotnością (ponad 30% wyższą od wilgotności optymalnej), niezbędne było stosowanie środków osuszających – komentuje Kierownik Budowy.
- Ponadto, podczas prac ziemnych, zidentyfikowaliśmy kolizje z sieciami podziemnymi, które opóźniły prace na pewnym etapie. Intensyfikacja robót umożliwiła nadrobienie terminów, a tym samym oddanie nowej drogi mieszkańcom jeszcze w tym roku. Całość robót prowadziliśmy ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pracy, które jest dla nas priorytetem – mówi Radosław Chełmieniewicz.
- Wcześniejsze zakończenie prac było możliwe przede wszystkim dzięki dobrej organizacji prac oraz odpowiednio dobranym podwykonawcom - dodaje.

Odetchnie osiedle Botanik i Czechów
Nowo wybudowana arteria odciąży północną część Lublina oraz znacząco poprawi wyjazd z osiedla Botanik oraz Czechowa. Do tej pory kierowcy w godzinach szczytu oczekiwali na wyjazd z ul. Ducha ponad pół godziny.Ul. Zelwerowicza stanowi odcinek wewnętrznej obwodnicy Lublina łącząc wylot z miasta na Białystok i Warszawę. Czekający na inwestycję mieszkańcy tych osiedli, wreszcie nie będą skazani na przejazd zakorkowaną zazwyczaj ul. Willową. Nowa trasa umożliwi też szybki przejazd między al. Spółdzielczości Pracy a ul. Poligonową, czyli między dwoma drogami dojazdowymi do obwodnicy Lublina

Aby ul. Zelwerowicza w pełni spełniała swoją rolę, konieczne jest zakończenie robót związanych z przebudową ul. Poligonowej, która połączy ul. Zelwerowicza z obwodnicą Lublina.