c

Skanska zmodernizuje obiekty w centrum Grodziska Mazowieckiego

Press release 21.06.2011 13:50 CET

Skanska podpisała umowę na rewitalizację wielofunkcyjnych obszarów w centrum Grodziska Mazowieckiego. Kontrakt o wartości 17,7 mln zł brutto zrealizujemy do końca czerwca 2012 r.

Grodzisk Mazowiecki

Inwestycja ma charakter kompleksowy. Obejmie rewitalizację zabytkowej willi „Radogoszcz”, parku imienia Hr. Skarbków oraz rewaloryzację i adaptację na cele rekreacyjno-sportowe terenu Stawów Goliana. Inwestorem prac jest Gmina Grodzisk Mazowiecki.

Nowa wizytówka Grodziska

Dzięki tej inwestycji centrum Grodziska Mazowieckiego stanie się reprezentacyjną wizytówką miasta - mówi Piotr Łaguniak, Menedżer Projektu, Skanska. - Zrewitalizowane obiekty wraz z całą ich ofertą kulturalną będą dostępne dla wszystkich mieszkańców.

W ramach projektu odrestaurujemy i przebudujemy zabytkową willę „Radogoszcz” i zaadaptujemy ją na siedzibę galerii etnograficznej. Willa, która powstała na przełomie XIX i XX wieku, jest wpisana do rejestru Zabytków Województwa Mazowieckiego.

Przeprowadzimy też rewaloryzację parku imienia Skarbków przy ulicy Bartniaka. – Zbudujemy w nim plac zabaw, fontannę, arenę koncertową i ciągi pieszo-rowerowe – dodaje Piotr Łaguniak. Ponadto, na rzece Rokiciance wykonamy kładki i pomosty oraz ścieżki dydaktyczne. Wzbogacimy też roślinność o nowe gatunki drzew i krzewów.

Nowe stawy

W ramach rewitalizacji centrum Grodziska Mazowieckiego przebudujemy także Stawy Goliana. Zostaną one wykonane od nowa: dno stawów wyprofilujemy i wyłożymy żwirem, a brzegi umocnimy i uszczelnimy. Zamontujemy filtry mineralno-roślinne, które dzięki zastosowaniu specjalnie dobranych minerałów w tym wymieniaczy jonowych i absorbentów, oczyszczą cyrkulującą wodę.

Na tym terenie wybudujemy również boiska sportowe wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą: ścieżkami, ławkami parkowymi, pomostami na potrzemy imprez plenerowych, a także place zabaw i oświetlenie – wymienia Piotr Łaguniak.

Wyremontujemy także ulice dojazdowe w rejonie stawów, włącznie z budową chodników i ścieżek rowerowych oraz  przebudową kanalizacji deszczowej, linii energetycznych i oświetlenia ulicznego.

Skanska w regionie

To już kolejna realizacja Skanska w tym regionie. W 2004 roku przebudowaliśmy Grodziskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa. W zeszłym roku zakończyliśmy budowę hali magazynowo handlowej w Broniszach, a obecnie budujemy kanalizację sanitarną w Brwinowie.