c

Most w Sulejowie otwarty dwa miesiące przed terminem

Press release 30.09.2013 13:30 CET

W poniedziałek 30 września w godzinach popołudniowych, na dwa miesiące przed terminem umownym zostanie otwarty obustronny ruch na moście w Sulejowie. Oznacza to koniec utrudnień w ciągu drogi krajowej nr 12.

Dziś po południu ruch w obu kierunkach zostanie otwarty. Pozostałe prace związane z realizacją tej budowy będziemy kontynuować niezależnie i zgodnie z ustalonym terminem z inwestorem - mówi Robert Kołata, Menadżer Projektu, Skanska.

- Z uwagi na duże utrudnienia w ruchu związane z remontem mostu, skoncentrowaliśmy się na pracach, które pozwoliły nam na jak najszybsze udrożnienie ruchu - dodaje Robert Kołata.

Prace związane z realizacją kontraktu Skanska rozpoczęła w czerwcu br. od organizacji zaplecza i logistyki. W lipcu firma rozpoczęła frezowanie starej nawierzchni, a następnie  wykonanie nowej. W celu zapewnienia przejazdu przez most przez cały okres remontu, realizacja przebiegała dwuetapowo. Podczas prac na jednej nitce jezdni ruch kołowy odbywał się drugą nitką. Dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu  pojazdów, Skanska zabezpieczyła obiekt systemem stalowych barier ochronnych.

Prace, jakie będziemy prowadzić w najbliższych tygodniach, dotyczyć będą obróbki technologicznej odwodnieniowych wpustów mostowych, robót wykończeniowych nawierzchni kap chodnikowych, a także wykończenia powłok antykorozyjnych konstrukcji mostu - wymienia Robert Kołata. 

Po zakończeniu tych robót Skanska przejdzie do prac związanych z demobilizacją zaplecza i roboczych podestów podwieszonych pod konstrukcją mostu. Działania te nie będą powodować utrudnień w ruchu. Całość prac firma zakończy zgodnie z terminem zawartym w umowie, czyli do 30 listopada br.

Inwestycja obejmowała wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na moście oraz na dojazdach do obiektu (łącznie 120 metrów), poszerzenie chodników, wymianę barier ochronnych i balustrad, krawężników, wpustów ulicznych, dylatacji oraz izolacji. Ponadto, umowa zawierała wzmocnienie stalowej konstrukcji mostu, oczyszczenie i zabezpieczenie przed korozją. Kontrakt o wartości 2,3 mln zł netto Skanska realizuje na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi.

Poprawa bezpieczeństwa

Ponad stumetrowy most w Sulejowie znajduje się w ścisłym centrum miasta, a dodatkowo łączą się tutaj drogi krajowe nr 12 i 74. Obecnie w ciągu doby przez most przejeżdża około 17,5 tysięcy pojazdów, z czego znaczna część to samochody ciężarowe - trasa łączy ze sobą granice zachodnią (Łęknica) i wschodnią (Dorohusk).

Sulejowski most został wybudowany przed II wojną światową. W wyniku działań zbrojnych doznał poważnych uszkodzeń, odbudowany został w 1948 roku. Ostatni remont przeprowadzony był 20 lat temu. Z uwagi na jego wiek, stan techniczny i bezpieczeństwo wymagał natychmiastowej naprawy.

Po remoncie nie tylko zostanie wzmocniona konstrukcja obiektu, ale i poprawi się bezpieczeństwo pieszych, ponieważ chodniki, poszerzone o 30 cm z każdej strony, zostaną odseparowane od jezdni barierami ochronnymi.