c

Wybudowaliśmy ponad 50 km kanalizacji

Press release 20.04.2012 11:00 CET

Skanska zakończyła budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Krzyszkowicach i Polance k. Myślenic w woj. małopolskim. W ramach kontraktu o wartości 32 mln zł powstało 52,6 km kanalizacji.

Budowa sieci kanalizacyjnej w Krzyszkowicach i Polance była prowadzona na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice. Inwestycja została zrealizowana w 22 miesiące w ramach dofinansowanego z Unii Europejskiej programu „Czysta woda dla Krakowa - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice”.

Prawie 800 podłączonych gospodarstw

Oprócz aspektu prośrodowiskowego, budowa kanalizacji oznacza korzyści i podniesienie komfortu życia obecnych i przyszłych mieszkańców obu wsi powiatu myślenickiego, w których zrealizowaliśmy kontrakt. Dzięki inwestycji podłączenie do sieci kanalizacyjnej zyskało ok. 500 gospodarstw domowych w Krzyszkowicach i 280 w Polance.

- W ramach prac wybudowaliśmy ok. 38 km sieci kanalizacyjnej w Krzyszkowicach i ok. 15 km w Polance  – mówi Marek Śliwa. – Prace były prowadzone jednocześnie na terenie obu miejscowości.

Wraz z budową kanalizacji powstało 5 sieciowych pompowni ścieków i 3 przydomowe przepompownie.

– Po zakończeniu robót związanych z budową sieci, odtworzyliśmy prawie 18 km dróg asfaltowych i żwirowych w miejscach przebiegu kanalizacji – dodaje Marek Śliwa.

Nasze doświadczenie

Skanska posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie budownictwa inżynieryjnego. W przeszłości wybudowaliśmy sieci kanalizacji sanitarnej m.in. w Jaśle, Sandomierzu, Kowarach i Żywcu. Do naszych realizacji należą również oczyszczalnie ścieków w Przemyślu, Jeleniej Górze i Myślenicach. Wśród projektów, które aktualnie prowadzimy są: rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skawinie oraz sieci kanalizacyjne w Prusicach, Katowicach i Prószkowie k. Opola.