c

Fragment drogi powiatowej w Powiecie Kępińskim zostanie wyremontowany

Press release 04.02.2014 16:00 CET

Powiat Kępiński podpisał umowę z firmą Skanska na dostosowanie układu komunikacyjnego dróg w powiecie do nowych połączeń regionalnych i ponadregionalnych w związku z budową dróg ekspresowych S-8 i S-11. Wartość prac wyniesie ponad 3,5 mln zł netto. Inwestycja umożliwi mieszkańcom Kępna i okolic wjazd na drogę S8.

W ramach inwestycji rozbudowany zostanie fragment (ponad 1 km) drogi powiatowej 5601 (relacji Bralin – Marcinki), znajdujący się we wsi Bralin. Część istniejącej nawierzchni zostanie poszerzona (fragment leśny), na drugiej części wybudowany zostanie nowy przebieg drogi. Powstanie także skrzyżowanie drogi powiatowej z dawną drogą krajową nr 8. Ponadto, kontrakt przewiduje budowę zjazdów w ciągu drogi powiatowej, budowę oświetlenia na przebudowanym skrzyżowaniu DK 8 i drogi powiatowej, przebudowę sieci teletechnicznej, odwodnienia drogi, usunięcie kolizji z istniejącymi mediami, zabezpieczenie uzbrojenia podziemnego rurami ochronnym, a także wykonanie nowego oznakowania poziomego, pionowego i zieleni.

- W lutym przejmiemy plac budowy, zajmiemy się również wykonaniem projektu, zatwierdzeniem i wdrożeniem zmian w organizacji ruchu – mówi Grzegorz Kałużny, Kierownik Budowy, Skanska. - Właściwe prace rozpoczniemy na początku marca. Zaczniemy od robót przygotowawczych i rozbiórkowych. W kwietniu ruszymy z robotami ziemnymi, następne wykonamy roboty branżowe, kanalizacyjne, podbudowy, nawierzchnie i roboty wykończeniowe. Całe zadanie sfinalizujemy na koniec czerwca br. Inwestycja umożliwi mieszkańcom powiatu kępińskiego wjazd na drogę S-8.

- Podczas realizacji tego kontraktu przemieścimy ok. 16,5 tys. m sześc. mas ziemnych, wbudujemy ok. 4,9 tys. ton masy bitumicznej, ok. 4,2 tys. ton kruszywa łamanego. W ramach kontraktu nasadzimy 6 380 dębów – dodaje Grzegorz Kałużny.

Zmiany w organizacji ruchu
Inwestycja będzie prowadzona bez zamykania węzła „Bralin” i DK8. Ze względu na to, iż roboty obejmą krótki odcinek będą prowadzone na całym fragmencie jednocześnie. Wprowadzony zostanie ruch wahadłowy. Wjazd na budowę będzie zapewniony z każdej strony, z drogi powiatowej i krajowej.

Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013.

Skanska w Powiecie Kępińskim
Na terenie Powiatu Kępińskiego Skanska wykonała remont drogi powiatowej nr 5691 Granice – Smardze – Mroczeń. Ponadto, firma jest wykonawcą I etapu Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa.