c

Wystartowała strona internetowa Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

Press release 16.08.2012 09:00 CET

Pod adresem www.porozumieniedlabezpieczenstwa.pl od 14 sierpnia działa strona internetowa Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie. Jest ona skierowana do firm budowlanych, osób zajmujących się na co dzień BHP, dziennikarzy zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa pracy oraz wszystkich, którzy chcą poszerzać swoją wiedzę w tym zakresie.

Logotyp Porozumienia

Na stronie internetowej znajdują się zarówno informacje na temat Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, jego głównych założeń, celów i obszarów działania, jak również obszerna baza wiedzy na temat BHP w branży budowlanej.

- Chcemy dotrzeć poprzez stronę internetową do wszystkich firm, instytucji
i organizacji działających w branży budowlanej – mówi Piotr Turkowski, Koordynator Porozumienia. – Pod adresem www.porozumieniedlabezpieczenstwa.pl znajdą oni informacje na temat podstawowych zasad i procedur BHP oraz środków ochrony indywidualnej i zbiorowej. Będziemy tu także zamieszczać przykłady dobrych praktyk ze wszystkich firm – sygnatariuszy Porozumienia. Zachęcamy do tego, aby z nich korzystać.

Podwykonawcy współpracujący z firmami tworzącymi Porozumienie znajdą tu potrzebne informacje z zakresu BHP oraz wymogi sygnatariuszy obowiązujące na ich placach budów, m.in. wspólny załącznik BHP do umów podwykonawczych „Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy”. Na stronie www Porozumienia zamieszczane będą także informacje prasowe związane z działalnością Porozumienia.

- Mamy nadzieję, że strona internetowa pomoże w promowaniu idei bezpieczeństwa na placach budów w naszym kraju – dodaje Piotr Turkowski. - Każdego roku na polskich budowach dochodzi do około 120 śmiertelnych wypadków - oznacza to, że co 3 dni ginie człowiek. Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest brak kwalifikacji pracowników budowlanych, nieprzestrzeganie zasad BHP oraz niedoskonały system zabezpieczeń. Co druga ofiara śmiertelna na budowie to pracownik ze stażem pracy, nieprzekraczającym trzech miesięcy. Chcemy to wspólnie zmienić.

O Porozumieniu 

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie to inicjatywa utworzona
w sierpniu 2010 r. przez siedmiu największych generalnych wykonawców w naszym kraju: Bilfinger Berger, Budimex, Hochtief Polska, Mostostal Warszawa, Polimex Mostostal, Skanska i Warbud.

Misją Porozumienia jest prowadzenie działań na rzecz podniesienia poziomu kultury bezpieczeństwa pracy na placach budów, a celem nadrzędnym - wyeliminowanie wypadków śmiertelnych w budownictwie, a w konsekwencji wszystkich wypadków.

Priorytetowe dla Porozumienia obszary to: wykwalifikowana siła robocza, szkolenia BHP, podwykonawcy, zarządzanie ryzykiem oraz kultura BHP. Sygnatariusze Porozumienia chcą m.in. wprowadzić możliwość potwierdzenia posiadania lub zdobycia kwalifikacji zawodowych przez pracowników fizycznych, opracować wspólne zasady: przeprowadzania szkoleń informacyjnych przed rozpoczęciem prac, warsztatów dla pracowników fizycznych oraz szkoleń dla nadzoru na budowach członków Porozumienia.

Siedmiu generalnych wykonawców zamierza też opracować wytyczne dla spotkań wprowadzających dla podwykonawców oraz wspólne standardy dla prac szczególnie niebezpiecznych.

25 maja br. prezesi firm – sygnatariuszy Porozumienia dla Bezpieczeństwa
w Budownictwie podpisali wspólny załącznik do umów podwykonawczych „Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy”. Dokument ten opisuje oczekiwania generalnych wykonawców wobec firm podwykonawczych w zakresie przestrzegania przez nich wymagań dotyczących bezpieczeństwa. „Wymagania” zobowiązują podwykonawców do organizowania i prowadzenia robót w sposób gwarantujący bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym do zapewnienia środków i materiałów niezbędnych dla bezpiecznego wykonania powierzonych zadań. Ponadto, nakładają na firmy podwykonawcze obowiązek współdziałania z sygnatariuszami Porozumienia w zakresie BHP - zarówno podczas przygotowania, jak i realizowania budowy.

Załącznik BHP będzie funkcjonował na projektach każdej z firm - sygnatariuszy od 1 października br. Ujednolicenie dokumentacji na temat BHP, używanej we współpracy między firmami, pomoże w budowaniu jednolitych standardów pracy na polskich budowach.

W ramach Porozumienia trwają także aktualnie prace nad wspólnym wzorem Instrukcji Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR). - Chcemy, aby do końca 2013 roku wszystkie IBWR na budowach sygnatariuszy Porozumienia były wykonywane według wspólnie uzgodnionego wzoru – mówi Piotr Turkowski, Koordynator Porozumienia. 

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie zostało zainicjowane przez Głównego Inspektora Pracy, przy wsparciu Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Zdając sobie sprawę z tego, że faktyczna poprawa bezpieczeństwa na polskich budowach może nastąpić tylko poprzez prowadzenie szeroko zakrojonych działań, w tym zmiany przepisów prawnych, jesteśmy w stałym kontakcie z przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy oraz organizacji branżowych związanych z budownictwem i BHP. Działania Porozumienia wspiera Związek Zawodowy „Budowlani” oraz Polski Związek Pracodawców Budownictwa.