c

Trwają prace związane z poprawą dostępności do portu w Kołobrzegu

Press release 30.01.2014 14:29 CET

Prace na budowie nabierają tempa. Większość robót związanych z przebudową istniejącej infrastruktury została już zakończona, a obecnie trwają przygotowania do montażu elementów przyszłej estakady. Realizacja inwestycji potrwa do końca br., a jej wartość wyniesie około 33 mln zł netto.

Download file

Przedsięwzięcie obejmuje przede wszystkim budowę nowego układu drogowego wraz z oświetleniem, odwodnieniem oraz przebudową kolidującej infrastruktury technicznej. Po zakończeniu inwestycji znacząco zwiększy się bezpieczeństwo i komfort dojazdu do portu. Projekt umożliwi również transport na teren portu ładunków o dużych gabarytach.

Aktualności z budowy
-Za nami są już prace związane z posadowieniem obiektu mostowego i estakad – mówi Piotr Wieczorek, Kierownik Robót Mostowych, Skanska. Drogowcy nie zwalniają tempa. Na projekcie zakończono większość robót związanych z przebudową istniejącej infrastruktury w obrębie obiektów inżynieryjnych. Teraz kontynuowane są prace związane z przebudową istniejących sieci(wodociągowej i gazowej) wzdłuż ul. Solnej. - Obecnie prowadzimy roboty związane z przygotowaniem podłoża pod ławy fundamentowe murów oporowych. Jednocześnie prowadzone się roboty związane z wykonaniem rusztowania, deskowania i zbrojenia przyszłej estakady. Kolejny etap naszych prac zakłada betonowanie płyty estakady – komentuje Piotr Wieczorek. - Warto dodać, że jednocześnie w naszej Wytwórni Konstrukcji Stalowych w Kielcach trwa produkcja konstrukcji stalowej, która zostanie wykorzystana na projekcie. Od marca planowane są roboty drogowe na ul. Solnej, które zakończą się jeszcze przed sezonem letnim. Z początkiem kwietnia rozpoczną się również prace realizowane w obrębie istniejącego przejazdu kolejowego i będą związane z budową urządzeń SRK (sterownia ruchu kolejowego) oraz rogatek kolejowych.

O projekcie
Realizacja polega przede wszystkim na budowie nowego odcinka ulicy o długości blisko 800 metrów - od ul. Portowej do ul. Warzelniczej, Solnej
i Zygmuntowskiej. Zakłada również budowę mostu drogowego nad rzeką Parsętą o długości 104,5 m oraz budowę dwóch estakad o łącznej długości 203 metrów. W ramach zadania wykonana zostanie przebudowa skrzyżowania ulic Warzelniczej, Solnej i Zygmuntowskiej, budowa murów oporowych, kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego oraz budowa ekranu akustycznego. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Spójności.

Skanska na nowym rynku
Firma posiada duże doświadczenie w realizacji projektów infrastrukturalnych, mostowych, kolejowych czy kubaturowych na terenie całej Polski. Od niedawna Skanska obecna jest również na rynku zachodniopomorskim. Aktualnie na tym terenie firma prowadzi ponad 30 projektów, m.in. rozbudowę Sądu Okręgowego w Szczecinie, projekt poprawy dostępności do portu morskiego w Darłowie oraz budowę pawilonu wystawowego Centrum Dialogu „Przełomy” dla szczecińskiego Muzeum Narodowego. W listopadzie, na terenie Szczecina Skanska otworzyła również swój nowy oddział specjalizujący się w budownictwie ogólnym.

 

Pobierz