c

Uroczyste zakończenie prac na rondzie w Biskupicach

Press release 13.12.2013 15:11 CET

W obecności Romana Ciepieli -Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, w piątek 13 grudnia odbyło się uroczyste zakończenie prac na rondzie w Biskupicach Radłowskich (pow. tarnowski). Wydarzeniu towarzyszył też przejazd po wyremontowanym fragmencie drogi wojewódzkiej nr 975 Żabno-Biskupice Radłowskie.

rondo

Dzięki zakończonej właśnie inwestycji skrzyżowanie w Biskupicach Radłowskich zostało przebudowane na rondo, co przyczyni się do bezpieczniejszego i bardziej płynnego przejazdu kierowców w tym miejscu. Prace budowalne na zlecenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie zrealizowała Skanska.

Rondo w 3 miesiące

Budowa ronda trwała niewiele ponad 3 miesiące. Powstało ono w Biskupicach Radłowskich po przebudowie dotychczasowego skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 964 Szczurowa-Biskupice Radłowskie z drogą nr 975 Żabno-Radłów. Inwestycja o wartości 3,1 mln zł netto (3,8 mln zł brutto) obejmowała również remont drogi między Żabnem a Biskupicami Radłowskimi.

Dzięki budowie ronda poprawi się bezpieczeństwo przejazdu przez skrzyżowanie dróg wojewódzkich w tym miejscu. Przejazd przez rondo zapewni również  lepszą przepustowość pojazdów  niż przez dotychczasowe skrzyżowanie dwóch dróg wojewódzkich.

Remont między Żabnem a Biskupicami

Wraz z budową ronda w Biskupicach Radłowskich Skanska wykonała również remont drogi między Żabnem a Biskupicami.

Remont przeszły trzy odcinki o łącznej długości prawie 1,8 km. Skanska poszerzyła jezdnię do 7 metrów i wzmocniła konstrukcję drogi.
Droga zyskała także nową nawierzchnię, a jej warstwy konstrukcyjne Skanska wykonała z mieszanek mineralno-asfaltowych odpornych na powstawanie kolein i deformacje. Poza remontem jezdni między Żabnem a Biskupicami, Skanska wyremontowała skrzyżowania z bocznymi drogami, zjazdy i zatoki autobusowe. Zostały też wykonane 1,5-metrowe pobocza.

Pobierz