c

Rozpoczęła się przebudowa ul. 3 Maja w Katowicach

Press release 11.10.2012 10:00 CET

Rozpoczęła się modernizacja ul. 3 Maja w centrum Katowic. Koszt realizowanej przez firmę Skanska inwestycji to prawie 7,7 mln zł netto.

Ulica 3 Maja w Katowicach to piąta najdroższa ulica handlowa w Polsce (wg rankingu Cushman&Wakefield). Jej wygląd szpeci popękany asfalt i zużyta kostka brukowa. Po modernizacji ta główna ulica Katowic zmieni się w deptak i stanie się miejscem chętnie odwiedzanym przez mieszkańców i podróżnych.

Pierwszy etap prac

Na ul. 3 Maja rozpoczęło się zrywanie asfaltu. Jeszcze w tym roku zostaną wykonane prace rozbiórkowe nawierzchni, korytowanie, odwodnienie oraz część prac elektrycznych wraz z położeniem podbudowy.

Do końca roku prace będą obejmowały odcinek od Rynku do ul. Stawowej na całej szerokości jezdni.

- Równolegle na tym odcinku będą prowadzone prace związane z budową nowego torowiska tramwajowego  – mówi Krzysztof Kamiński, Menadżer Projektu, Skanska.

Zmiany dla mieszkańców i najemców

Przejścia dla pieszych zostały wygrodzone i zabezpieczone i nie zmienią swojego położenia na tym etapie prac. Ruch pieszych będzie odbywał się bez zmian po obu stronach ulicy. Dla dostawców wyznaczone zostały godziny dostaw od 6:00 do 10:00 oraz od 18:00 – 22:00 (możliwy dojazd do ul. Wawelskiej). Zakaz poruszania się poza wyznaczonymi godzinami nie dotyczy pojazdów utrzymania komunalnego oraz pojazdów uprzywilejowanych.

Zakres prac

Prace modernizacyjne na ul. 3 Maja obejmą roboty ziemne, inżynieryjne oraz drogowe wraz z zagospodarowaniem terenu. W ramach umowy Skanska wykona przebudowę sieci elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego.

Zajmie się również wykonaniem odwodnienia i kanalizacji deszczowej, rozbiórką istniejącej nawierzchni oraz położeniem nowej posadzki granitowej wraz z wykonaniem chodników. Ponadto, w ramach zagospodarowania terenu posadzone zostaną drzewa i krzewy oraz założone trawniki. Skanska zadba też o małą architekturę.

Skanska na Śląsku

Skanska posiada wieloletnie doświadczenie w budowie obiektów drogowo-mostowych. Mieszkańcy całej Polski korzystają z wybudowanych przez nas dróg, wiaduktów i mostów. Obecnie na terenie Katowic wykonujemy kanalizację w dzielnicy Dąbrówka Mała. Na Śląsku możemy pochwalić się wieloma projektami. Wybudowaliśmy m.in. ponad 3-kilometrowy odcinek Drogowej Trasy Średnicowej „Zachód” na terenie Rudy Śląskiej z sześcioma obiektami mostowymi i przejściem podziemnym dla pieszych, obwodnicę Siewierza oraz północną obwodnicę Lublińca. Obecnie realizujemy również budowę Drogowej Trasy Średnicowej w Gliwicach (odcinek G1).