c

Ulica Spokojna w Tarnowie będzie mieć dwa pasy ruchu

Press release 19.12.2012 10:00 CET

Ponad 7 mln zł netto będzie kosztowała rozbudowa ulicy Spokojnej w Tarnowie. Na zlecenie Urzędu Miasta Tarnowa inwestycję zrealizuje Skanska. Prace budowlane, dzięki którym ulica Spokojna zostanie rozbudowana o druga jezdnię, rozpoczną się jeszcze w tym roku.

poszerzy ulicę Spokojną, będącą fragmentem tzw. północnej obwodnicy Tarnowa, do końca października 2013 roku. Za sprawą tej inwestycji kierowcy, cierpiący z powodu często tworzących się w tym miejscu korków, będą jeździć nie jedną, a dwoma jezdniami.

Szerzej na Spokojnej

- Rozbudowany będzie fragment ulicy Spokojnej na odcinku od ul. Nowodąbrowskiej do ul. Krzyskiej – mówi Witold Miśtak, Menadżer Projektu, Skanska. – W ramach inwestycji obok istniejącej drogi wybudujemy drugą jezdnię, a następnie wyremontujemy tę, po której aktualnie jeżdżą kierowcy.

Po zakończeniu rozbudowy ulica Spokojna będzie miała dwie jezdnie o szerokości min. 7 m każda. Między jezdniami Skanska wybuduje wyspę dzielącą.

W ramach inwestycji konieczne jest też przebudowanie istniejącego uzbrojenia naziemnego i podziemnego oraz budowa kanalizacji i oświetlenia ulicznego.- Powstaną także nowe chodniki, ścieżka rowerowa i zatoka autobusowa  - dodaje Witold Miśtak.

Skrzyżowania do przebudowy

Inwestycja na ul. Spokojnej obejmuje także rozbudowę skrzyżowania z ul. Nowodąbrowską oraz dostosowanie wlotów skrzyżowania ul. Krzyskiej z ul. Spokojną do nowego przekroju poszerzonej drogi.

- Rozbudowa skrzyżowania ul. Spokojnej z ul. Nowodąbrowską ma na celu poprawę płynności ruchu i bezpieczeństwa w tym miejscu – tłumaczy Witold Miśtak. – Zmieni się sygnalizacja świetlna na tym skrzyżowaniu, tak aby przejazd przez skrzyżowanie był sprawny i bezpieczny.

Minimalne utrudnienia dla mieszkańców

Rozbudowa ul. Spokojnej będzie się wiązała z minimalnymi utrudnieniami dla kierowców i mieszkańców. Podczas gdy Skanska będzie budowała nową jezdnię obok już istniejącej, ruch ul. Spokojną będzie się odbywał tak jak dotychczas.

– Dopiero po wybudowaniu drugiej jezdni na ul. Spokojnej i przełożeniu na nią ruchu pojazdów, zajmiemy się remontem jezdni – zapewnia Michał Pudlewski, Kierownik budowy, Skanska. – Nastąpi to w drugiej połowie 2013 roku.

Przez cały czas trwania budowy osoby mieszkające przy ul. Spokojnej będą miały zapewniony dojazd do swoich posesji. – W tym celu wybudujemy drogę serwisową, którą mieszkańcy będą mogli dojechać do swoich domów – tłumaczy Michał Pudlewski.

Skanska w Tarnowie

Rozbudowa ul. Spokojnej to kolejna w ostatnim czasie miejska inwestycja realizowana przez Skanska w Tarnowie. - W sierpniu tego roku zakończyliśmy budowę największego ronda w mieście – mówi Michał Pudlewski. – Powstało ono na skrzyżowaniu al. Jana Pawła II z ul. Błonie.

Rondo ma 55 m średnicy zewnętrznej i 37 m wewnętrznej. Umożliwia ono kierowcom dojazd do węzła „Krzyż” autostrady A4. Budowa ronda kosztowała 5 mln zł netto i trwała 10 miesięcy. W ramach inwestycji Skanska rozbudowała także ul. Błonie.