c

Zakończyliśmy roboty na ul. Rudzkiej w Łodzi

Press release 30.04.2012 10:30 CET
W poniedziałek 30 kwietnia Skanska zakończyła roboty związane z przebudową ul. Rudzkiej w Łodzi na odcinku od ul. Pabianickiej do granic miasta. Wartość projektu wyniosła 19,134 mln zł netto.
1

Zrealizowany przez Skanska projekt zakładał całkowitą przebudowę nawierzchni ul. Rudzkiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Pabianicką do granic miasta.

Po przebudowie ulica ta zyskała nowy wygląd i rozwiązania przestrzenne. Na odcinku od ul. Anieli Krzywoń do ul. Popioły została wykonana w układzie dwujezdniowym, po dwa pasy ruchu w każdą stronę. W związku z tym część ulic poprzecznych została włączona do ul. Rudzkiej tylko na zasadzie prawoskrętów. Na wspomnianym odcinku powstały cztery skrzyżowania, w tym trzy z sygnalizacją świetlną (skrzyżowania z ul. Municypalną, Przestrzenną/Falową oraz Farną/Scaleniową). Natomiast od ul. Popioły do granic miasta przebudowywana ulica została wykonana w układzie jednojezdniowym. Na odcinku od ul. Farnej do granic miasta powstała również ścieżka rowerowa.

Zakres prac

W ramach zrealizowanego kontraktu wykonaliśmy wszystkie roboty drogowe związane z budową nowych jezdni ulicy Rudzkiej, chodników, ścieżki rowerowej i zatok autobusowych. Wybudowaliśmy także nowe dojazdy do posesji. Przebudowaliśmy skrzyżowania ze wszystkimi ulicami dochodzącymi do ul. Rudzkiej, a na trzech z nich zamontowaliśmy sygnalizację świetlną. W zakres prowadzonych prac weszły także roboty związane z budową nowego oświetlenia ulicznego i przebudową odwodnienia i kanalizacji deszczowej. Istotnym elementem było również usunięcie wszelkich kolizji gazowych, telekomunikacyjnych i energetycznych.

 

Projekt w liczbach

  • łączna długość przebudowywanego odcinka: 3,017 km
  • szerokość jezdni na odcinku dwupasmowym: 6,5 m
  • szerokość jezdni na odcinku jednopasmowym: 7 m
  • krawężniki: 11 269,49 mb
  • obrzeża: 9 734,00 mb
  • chodniki z kostki: 12 140,00 m kw.
  • podbudowa z kruszywa: 16 045,00 ton
  • podbudowa z masy bitumicznej: 8 810,00 ton
  • warstwa wiążąca z masy bitumicznej: 7 048,00 ton
  • SMA: 4 310,00 ton

Skanska w regionie

Skanska jest znana na łódzkim rynku budowlanym z realizacji biurowca Europejskiego Centrum Usług Philips (obecnie Infosys), budowy zakładów produkcyjnych takich firm jak: Bosch-Siemens, Hutchinson, Wirthwein oraz budynków użyteczności publicznej: Teatru Nowego, pływalni Wodny Raj, budynku Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Wykonaliśmy również rewitalizację Willi Meyera.Nasza firma przebudowała także ul. Zachodnią i al. Włókniarzy.

Obecnie  prowadzimy w Łodzi prace związane m.in. z rewitalizacją budynków EC-1 Wschód, budową biurowca Green Horizon, Centrum Technologii Informatycznych Politechniki Łódzkiej i Wydziału Filologii Uniwersytetu Łódzkiego. Remontujemy też ul. Łagiewnicką.
W Piotrkowie Trybunalskim rozbudowujemy Sąd Okręgowy, a w Przygłowie budujemy nowy most w ciągu drogi krajowej nr 12.