c

Oddaliśmy do użytku obiekt mostowy w Przygłowie

Press release 05.12.2011 09:00 CET

Z udziałem przedstawicieli GDDKiA, burmistrza Przygłowa, Rady Gminy i dużej grupy mieszkańców 2 grudnia został otwarty nowy obiekt mostowy na kontrakcie realizowanym w ciągu drogi krajowej nr 12. O godzinie 11.30 zniknęły bariery ochronne, a jako pierwsi po moście uroczyście przejechali strażacy z lokalnej jednostki OSP. 

1

Realizacja mostu w Przygłowie wchodzi w zakres remontu drogi krajowej nr 12. Nowy obiekt na rzece Luciąży, leżący w ciągu DK 12, ma 67 m długości, a jego szerokość całkowita wynosi 19,02 m. Został zaprojektowany w klasie A jako ustrój trójprzęsłowy, ciągły, belkowo-płytowy.

- Do wykonania mostu zużyliśmy 3600 m sześc. betonu, 450 ton stali zbrojeniowej oraz 55 ton stali sprężającej— mówi Mariusz Tużnik, Kierownik Budowy, Skanska. - Wykonaliśmy także 45 000 m sześc. nasypów.

Zlecone nam prace obejmują przebudowę DK 12 na 800-metrowym odcinku  wraz z wykonaniem skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 742 oraz drogami lokalnymi. Do realizacji pozostały jeszcze ulice: Młynarska i Górna oraz warstwa ścieralna masy bitumicznej na DK12. Termin zakończenia robót przewidziany jest na 31 maja 2012 roku. Wartość kontraktu wynosi 18,5 mln zł netto.

DK 12 biegnie przez Polskę równikowo - od granicy z Niemcami w Łęknicy do granicy z Ukrainą w Dorohusku-Berdyszczach. Przebiega przez sześć województw: lubuskie, dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie i lubelskie. Przecina dwie autostrady: A1 na zachód od Piotrkowa Trybunalskiego i A18 na węźle „Królów”. Końcowe odcinki DK 12 są częścią trasy europejskiej E372 (od Kurowa do Piask) i E373 (od Lublina do granicy z Ukrainą). Całkowita długość DK12 wynosi 737 km. W województwie łódzkim stanowi ważną lokalnie trasę łączącą Piotrków Trybunalski z Sulejowem oraz arterię tranzytową w kierunku Radomia. Dziennie pokonuje ją kilka tysięcy pojazdów.