c

Budowa składowiska w Zakurzewie zostanie dokończona

Press release 05.10.2012 10:00 CET

Na terenie wysypiska w Zakurzewie, które obsługuje miasto Grudziądz, zostanie dokończona budowa obiektów technologicznych, magazynowych oraz socjalno-biurowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Projekt wart 17,5 mln netto zostanie zrealizowany przez firmę Skanska. Inwestorem są Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia w Grudziądzu.

ZZO w Zakurzewie

Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza”. Jego całkowita wartość wynosi ponad 62,2 mln zł, z czego ok. 70 proc. to pomoc z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Roboty budowlane w 12 procentach zostały już wykonane przez firmę wybraną we wcześniejszym postępowaniu. Skanska dokończy zapoczątkowane prace w 15 miesięcy.

W ramach inwestycji Skanska dokona rozbiórki istniejących obiektów i wybuduje halę sortowni, przyjęć odpadów oraz budynek administracyjno-socjalny. Dokończona zostanie hala kompostowania odpadów wraz z biofiltrem, plac dojrzewania kompostu, magazynowania odpadów strukturalnych oraz magazynowania gotowego kompostu. Roboty obejmą również budowę zbiorników na ścieki bytowe i technologiczne oraz zbiornik na wody opadowe razem z pompownią wód opadowych. Skanska postawi również boks magazynowy na surowce wtórne oraz punkt przyjmowania odpadów niebezpiecznych bezpośrednio od mieszkańców. Wykonane zostaną również place manewrowe oraz zieleń.

Dzięki inwestycji realizowanej przez Skanska zwiększy się powierzchnia obiektów na składowisku oraz zostaną wprowadzone nowoczesne i ekologiczne procesy technologiczne obróbki odpadów. Poprzez zwiększenie udziału odzysku surowców wtórnych zmniejszona zostanie również ilości składowanych odpadów komunalnych.

- Ekologiczne inwestycje wpisują się w strategię naszej firmy – mówi Justyna Kobylarz, Menadżer Projektu, Skanska. - Budujemy zakłady zagospodarowania odpadów, oczyszczalnie, a także zielone biurowce i mieszkania. Jednym z naszych celów jest zero zagrożeń środowiskowych. Oznacza to, że nasze projekty są realizowane w sposób gwarantujący jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne.

Ekologiczne realizacje Skanska

Skanska realizuje podobne projekty na terenie całego kraju. Obecnie budujemy Zakład Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze koło Chojnic, w Skawinie koło Krakowa oraz Paszczynie koło Dębicy. Zrealizowaliśmy także Centrum Zagospodarowania Odpadów w Piotrowie Pierwszym oraz składowisko odpadów w Bielsku-Białej. Zmodernizowaliśmy oczyszczalnię ścieków „Południe” w Nowym Dworze Mazowieckim. Wśród zakończonych projektów warto wymienić również oczyszczalnie ścieków w Jeleniej Górze, Przemyślu, Mielcu, Stalowej Woli, Tarnobrzegu, Zagórzu oraz w Izabelinie.