c

Skanska zmodernizuje Jaz Janowice na Odrze koło Wrocławia

Press release 16.02.2012 14:10 CET

Skanska podpisała umowę na modernizację Jazu Janowice na Odrze. Prace wykonamy na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Realizacja kontraktu o wartości niemal 27 mln zł brutto potrwa do końca 2014 r.

Jaz Janowice

Janowice to jeden z obiektów składowych Stopnia Wodnego Janowice. Zlokalizowany jest w 232,4 km biegu Odry w rejonie miejscowości Jeszkowice. Znajduje się pomiędzy stopniami Bartoszowice - Opatowice i Ratowice.

Celem modernizacji jest poprawa stanu technicznego i warunków eksploatacyjnych obiektów w okresie żeglugowym i zimowym. Remont zakłada przebudowę jazów z zamknięciami sektorowymi na zamknięcia klapowe z napędem hydraulicznym oraz dostosowanie ich do przejścia fali powodziowej o przepływie podobnym do zanotowanego w 1997 r. Po modernizacji zdecydowanie poprawi się bezpieczeństwo żeglugi, a przepustowość jazu wzrośnie do 3200 m sześc. wody na sekundę.

Zakres robót

Jaz Janowice składa się z trzech przęseł, każde o długości 32 m. W ramach modernizacji  przebudujemy jaz sektorowy na jaz klapowy, który będzie sterowany hydraulicznie z poziomu sterowni. Przebudujemy także budynek sterowni jazu. Na betonowych filarach i lewym przyczółku wykonamy nadbudówki. Nad całym jazem zbudujemy obarierowaną kładkę komunikacyjną, która będzie służyła obsłudze jazu. Aby ubezpieczyć dolne stanowisko jazu, wyremontujemy poszur od strony wody dolnej.

Wykonamy także remont ubezpieczeń brzegowych na skarpach powyżej i poniżej stopnia. Do naszych zadań należeć będzie również remont aparatury kontrolno-pomiarowej na jazie, wymiana instalacji zasilającej i sterowania, budowa placu manewrowego i remont ponad półkilometrowego odcinka drogi dojazdowej do jazu.

Stanowisko monitoringu ryb

W trakcie przebudowy jazu wykonamy remont istniejącej przepławki dla ryb i wybudujemy nową, która umożliwi migrację ryb również w górę rzeki. Obok przepławki usytuowane zostanie stanowisko monitoringu ryb, które umożliwi obserwację migrujących ryb. Będzie to żelbetowe pomieszczenie z wodoszczelnym oknem poniżej poziomu wody. Dostęp do tego pomieszczenia będzie możliwy bezpośrednio z poziomu brzegu przez wodoszczelny właz.

Projekty hydroinżynieryjne w regionie

Skanska posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie budownictwa hydroinżynieryjnego.

Na Dolnym Śląsku prowadzimy teraz prace przy regulacji koryta Oławy koło Wrocławia, rzeki Włodzicy w Nowej Rudzie i Nysy Kłodzkiej w Długopolu Górnym, zakończyła modernizację pompowni ścieków Stary Port we Wrocławiu oraz budowę oczyszczalni ścieków w Jeleniej Górze.

Na Opolszczyźnie zrealizowaliśmy m.in. węzeł wodny w Kędzierzynie – Koźlu, remont komory południowej Śluzy Kłodnica, zabezpieczenie przeciwpowodziowe Młynówki i Odry w Opolu, remont zapory ziemnej w Otmuchowie oraz budowę zbiornika retencyjnego Kluczbork na rzece Stobrawie. Aktualnie prowadzimy prace przeciwpowodziowe w Lewinie Brzeskim na Nysie Kłodzkiej oraz modernizację stopnia wodnego Chróścice.

Pobierz