c

Węzeł komunikacyjny nad obwodnicą Opola uroczyście otwarty!

Press release 14.08.2014 15:30 CET

Wzrost bezpieczeństwa na drodze oraz płynniejszy ruch, bez korków, to tylko niektóre z korzyści związanych z budową węzła nad obwodnicą Opola. Projekt zrealizowała Skanska na zlecenie Urzędu Miasta Opole. Dzisiaj odbyło się uroczyste otwarcie obiektu.

 

Download file

Zakres prac
Wykonawca zrealizował projekt w ciągu 18 miesięcy. Jego wartość wyniosła 34,6 mln zł brutto. Inwestycja swoim zakresem objęła przede wszystkim roboty drogowe i konstrukcyjne. W ich efekcie postał węzeł drogowy z dwoma rondami, wiaduktem nad obwodnicą północną, przejściami dla pieszych i rowerzystów oraz rondem na drodze wojewódzkiej nr 454. - W ramach kontraktu wykonaliśmy także przebudowę sieci wodociągowej i gazowej, budowę przepustów, elementów ochrony środowiska, ekranów akustycznych oraz oświetlenia ulicznego – mówi Małgorzata Żarnowiecka - Halicka, Menadżer Projektu, Skanska.

Korzyści dla regionu
Nowy układ dróg spowodował rozładowanie korków tworzących się dotychczas na obwodnicy. Dzięki przebudowie skrzyżowania ulic Budowlanych i Sobieskiego ruch na obwodnicy jest teraz płynniejszy, a bezpieczeństwo na drodze wzrosło. Obwodnica omija Opole od strony północnej i wschodniej, stanowiąc fragment trzech dróg krajowych DK 45, DK 46, DK 94. Wybudowany przez Skanska węzeł daje aktualnie kierowcom możliwość wjazdu z miasta na obwodnicę lub przejazdu nad nią dzięki skorzystaniu z lewego zjazdu na rondzie przy ul. Składowej. Do ich dyspozycji, w zależności od obranego kierunku jazdy, jest nowa jezdnia prowadząca na wiadukt oraz układ zjazdów i wjazdów. Ponadto z myślą o lokalnych mieszkańcach w wykonanym projekcie przewidziano ekrany akustyczne, które skutecznie ograniczają emisję hałasu. Dodatkowo zastosowane rozwiązanie skutecznie zmniejsza negatywne oddziaływanie hałasu na środowisko naturalne.

Pobierz