c

Droga wojewódzka nr 513 będzie przebudowana

Press release 04.04.2013 13:00 CET

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie podpisał umowę z firmą Skanska na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 513 na odcinku Pasłęk - Orneta. Wykonawca ma 18 miesięcy na realizację projektu o wartości 60,8 mln zł netto.

wojewódzka nr 513 zlokalizowana jest w północnej części województwa warmińsko- mazurskiego, na terenie powiatu elbląskiego oraz lidzbarskiego. Inwestycja obejmie rozbudowę i przebudowę drogi na odcinku ponad 30 km.

- W ramach umowy dokonamy przebudowy istniejących skrzyżowań, wzmocnimy konstrukcję jezdni oraz zajmiemy się uporządkowaniem połączeń z drogami gminnymi - wyjaśnia Maciej Bednarz, Menadżer Projektów, Skanska.

Inwestycja jest kolejną realizacją drogową Skanska na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Aktualnie firma rozbudowuje również drogi wojewódzkie na odcinkach Lubawa -Lidzbark, Rychliki - Jelonki oraz Orneta - Lidzbark Warmiński.

- W projekcie na rok 2013 przewidzieliśmy 60% realizacji, co oznacza, że do końca tego roku prace obejmą ok. 20 km drogi. W roku 2014 pozostanie do przebudowy ok. 11 km - mówi Maciej Bednarz, Menadżer Projektów, Skanska.

Projekt jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz ze środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Na projekcie wykorzystana zostanie mieszanka MCE. Rozwinięcie skrótu oznacza mieszankę mineralno-cementowo-emulsyjną wykorzystywaną w procesie głębokiego recyklingu na zimno materiałów pochodzących z rozbiórki starej nawierzchni, uzupełnionych o nowe kruszywo, emulsję asfaltową, cement i wodę. Po zagęszczeniu ciężkim walcem wibracyjnym materiał tworzy gotową warstwę konstrukcji drogowej ( np. wyrównawczą lub podbudowę). Dzięki temu potencjalny odpad tworzy po obróbce nowy, trwały materiał budowlany.

Stosowane przez Skanska metody wynikają z kierowania się zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym przypadku poprzez poszukiwanie nowych rozwiązań technologicznych. - Już na etapie planowania inwestycji poszukujemy sposobów wykorzystywania surowców i materiałów, tak aby w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ich ilość - mówi Andrzej Dołżycki, Główny Technolog, Skanska.