c

Skanska rozpocznie obwodnicę wschodnią Wrocławia

Press release 22.06.2009 00:00 CET

Skanska podpisała kontrakt na budowę pierwszej części tzw. obwodnicy wschodniej Wrocławia. Wartość kontraktu to 215 mln zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na styczeń 2013 roku.

Skanska, jedna z największych spółek budowlanych w Polsce, podpisała z Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei we Wrocławiu umowę na wykonanie jezdni wschodniej drogi wojewódzkiej Bielany-Łany-Długołęka. Wartość brutto kontraktu to 215,38 mln zł. Termin zakończenia prac przewidziany umową - to 31 stycznia 2013 r. Długość całej trasy wyniesie 5,59 km. Ma ona w przyszłości połączyć autostradę A4 z drogą S8 w kierunku Warszawy.

Najtrudniejszy fragment

Powierzony firmie Skanska IV etap (zadanie 2) to najtrudniejszy inżynieryjnie i technicznie fragment budowy obwodnicy. - To bardzo duże wyzwanie budowlane. Trasa przebiega w całości nad wodą, terenami zalewowymi, polderami i rozlewiskami Oławy i Odry. Wybudujemy 3 mosty o długości od 102 do 286 m. Powstaną też 2 estakady nad terenami zalewowymi, z których jedna będzie miała 532 m, a druga 612 m długości. Konieczne będzie także wykonanie nasypów o kubaturze ponad 851 tysięcy m sześc. — mówi Bogdan Rytwiński, Dyrektor Oddziału Budownictwa Drogowo-Mostowego we Wrocławiu. Rozpoczniemy prace od ul. Stawowej w Siechnicach, a zakończymy na ul. Odrzańskiej w Łanach. Skanska zbuduje też wiadukt drogowy nad ul. Odrzańską w Łanach, a na całym realizowanym odcinku drogi wykona 15 przejść dla zwierząt. Kontrakt obejmuje także przebudowę starej i budowę nowej infrastruktury technicznej (wodociągu, gazociągu, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej). Wzdłuż trasy Skanska zbuduje ciągi piesze i ścieżki rowerowe.

Posadzimy las

W ramach kompensat przyrodniczych Skanska posadzi 32 ha lasów, a także wykona staw o powierzchni 2500 m kw. - Co ciekawe, w okresie trwania inwestycji będziemy kosić 120 ha łąk na terenie pomiędzy korytem rzeki Oławy, planowaną trasą drogi a południowym wałem polderu Oława. Wszystko po to, by zminimalizować uciążliwość inwestycji dla przyrody — wyjaśnia Bogdan Rytwiński.

Z dorobkiem

Skanska od wielu lat buduje we Wrocławiu drogi, mosty i obiekty budownictwa ogólnego. Obecnie jesteśmy wykonawcą Północnej Śródmiejskiej Obwodnicy Wrocławia. Dotychczasowe realizacje Skanska to m.in. budowa obwodnicy Oleśnicy, Żmigrodu, Zgorzelca i Bielawy. We Wrocławiu Skanska zbudowała Most Milenijny, przebudowała Plac Powstańców Wielkopolskich, Plac Jana Pawła II, Most Szczytnicki, ul. Lotniczą i wiele innych. Była również wykonawcą Parku Handlowego Bielany, Uniwersytetu Przyrodniczego oraz kompleksu biurowego Grunwaldzki Center przy Placu Grunwaldzkim.