c

Krajówki w powiecie wadowickim już po remoncie

Press release 19.12.2013 10:37 CET

Zakończyły się trwające od lipca remonty dróg krajowych 28 i 52 w powiecie wadowickim. Na zlecenie krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad prace zrealizowała Skanska. Dzięki inwestycji nową nawierzchnię zyskało 8,5 km dróg krajowych.

DK28

Prace remontowe, które krakowski oddział GDDKiA zlecił Skanska kosztowały prawie 18 mln zł. Inwestycja obejmowała dwa odcinki dróg krajowych w powiecie wadowickim: Andrychów-Chocznia na DK 52 i Radocza-Wadowice na DK 28.

Andrychów-Chocznia

Na drodze krajowej nr 52, która jest ważnym odcinkiem dla kierowców poruszających się nie tylko lokalnie, ale też między woj. małopolskim a śląskim, Skanska wyremontowała odcinek o długości 5,73 km.

– Prace prowadziliśmy między Andrychowem a Chocznią – mówi Arkadiusz Brzeziak, Kierownik robót, Skanska. – Remont polegał przede wszystkim na wykonaniu nowej nawierzchni drogi krajowej. Prace prowadziliśmy pod ruchem, tak aby odcinek był cały czas przejezdny, a utrudnienia dla kierowców były jak najmniej odczuwalne.

Wymagało to zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, tak aby prowadzony remont był bezpieczny zarówno dla pracowników budowy, jak i kierowców i pieszych. Poza wymianą zniszczonej nawierzchni, remont przeszły chodniki, zatoki autobusowe, zjazdy z drogi, przepusty i pobocza.

Radocza-Wadowice

Na zlecenie GDDKiA Skanska wykonała też remont 2,8 km drogi krajowej nr 28 pomiędzy Radoczą a Wadowicami, czyli na trasie prowadzącej do Wadowic od strony północnej.

- Podobnie jak przypadku remontu na trasie Andrychów-Chocznia, także między Wadowicami a Radoczą wykonaliśmy nową nawierzchnię drogi – tłumaczy Paweł Przytuła, Kierownik robót, Skanska. – Przejazd po wyremontowanym odcinku będzie dla kierowców bezpieczniejszy i bardziej komfortowy.

Bezpieczniejsi będą również piesi, którzy dzięki remontowi zyskali chodniki i przejścia z wyspą dzielącą dwie jezdnie. Na krajowej 28-ce Skanska wyremontowała również zjazdy z drogi, przepusty i pobocza oraz odtworzyła rowy. Na drodze powstały też upłynniające ruch lewoskręty, których do tej pory nie było.

Odblaskowa szkoła w Inwałdzie

W Zespole Szkół Samorządowych w Inwałdzie, położonym w bezpośrednim sąsiedztwie prac remontowych na DK 52, Skanska przeprowadziła w trakcie remontu spotkanie dla dzieci „Bezpieczni w pobliżu budowy”. Miało ono formę teatrzyku, połączonego z piosenkami i konkursami. Tematem przewodnim było przekazanie uczniom wiedzy na temat bezpiecznego poruszania się po drogach, znaków drogowych oraz zagrożeń związanych z placem budowy. Skanska przeszkoliła w ten sposób ok. 200 dzieci w Inwałdzie, które otrzymały też od firmy odblaski.

Kampanię „Bezpieczni w pobliżu budowy” Skanska prowadzi od 2008 r. – w ten sposób firma uczy dzieci, jak bezpiecznie przejść przez ulicę, dlaczego warto nosić odblaski i z jakimi zagrożeniami wiąże się wejście na plac budowy. Spotkania w ramach ogólnopolskiej kampanii społeczno-edukacyjnej „Bezpieczni w pobliżu budowy” organizowane są szkołach podstawowych zlokalizowanych w pobliżu budów Skanska. Przez 5 lat w kilkuset spotkaniach w ramach akcji wzięło udział ok. 55 tys. dzieci.

 

Pobierz