c

Kolejne ulice w Nowym Dworze Mazowieckim mają kanalizację, a lotnisko w Modlinie dostęp do wody

Press release 09.11.2012 10:00 CET

Zakończyła się budowa sieci kanalizacyjnej oraz magistrali wodociągowej na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego. Kontrakt o wartości 7 mln zł netto został zrealizowany przez Skanska dla Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.

oczyszczalnia w Nowym Dworze Mazowieckim

W ramach projektu powstało łącznie 8,7 km rurociągów, w tym 2,1 km wodociągu, ok. 1 km kanalizacji tłocznej oraz ok. 5,6 km kanalizacji grawitacyjnej i 4 pompownie - mówi Tomasz Wójcik, Kierownik Robót, Skanska. - Dzięki rozbudowie kanalizacji i wodociągów poprawią się warunki życia mieszkańców. W wyniku przebudowy 192 gospodarstwa w Nowym Dworze Mazowieckim zyskały kanalizację, a 96 przyłącza wodociągowe.

W zakresie inwestycji było także doprowadzenie wodociągu i odprowadzenie ścieków z lotniska w Modlinie.  

- W ramach prac wodociągowych przeprowadziliśmy modernizację ujęcia wody „Wisła” polegającą na montażu zestawu hydroforowego wraz z systemem sterowania oraz monitoringu - dodaje Tomasz Wójcik. - Część prac prowadziliśmy pod nadzorem archeologa z uwagi na sąsiedztwo zabytkowej twierdzy Modlin.

Od połowy 2012 r. Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa Modlin pełni rolę regionalnego lotniska użytku publicznego, komplementarnego wobec Portu Lotniczego im. F. Chopina. Wykonanie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej było niezbędne do otwarcia i uruchomienia lotniska w planowanym terminie na początku lipca 2012 roku.

Skanska, jako wykonawca, odpowiadała także za odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych na długości ok. 1 km w ciągu drogi wojewódzkiej nr 631 na odcinku od ronda przy ul. Paderewskiego w kierunku Okunina.

Część inwestycji realizowana była w ramach projektu „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Nowym Dworze Mazowieckim”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Spójności (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko). Wspomniane prace wchodzą w zakres zadania 4 i 6.

Kolejny kontrakt realizowany dla tego inwestora.

W czerwcu ubiegłego roku Skanska zakończyła modernizację oczyszczalni ścieków „Południe” w Nowym Dworze Mazowieckim. Obecnie w ramach nowego kontraktu firma prowadzi rozbudowę sieci wodociągowej w Nowym Dworze Mazowieckim. Prace te potrwają do marca 2013 r., a ich wartość wynosi 1,5 mln zł netto.

Skanska w regionie

Pod koniec bieżącego roku zakończony zostanie remont historycznego mostu w Kazuniu. W ramach prac hydrotechnicznych Skanska realizuje obecnie budowę kanalizacji m.in. w Pułtusku, Brwinowie, Żyrardowie i Józefowie. W zakresie prac drogowych Skanska prowadzi remont drogi wojewódzkiej 637, a także budowę tunelu w Ząbkach. W Warszawie buduje także obiekty kubaturowe, m.in.: biurowce Green Corner i Atrium, a także Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych UKSW.