c

Przebudowa drogi krajowej nr 12 w Przygłowie zakończona

Press release 06.06.2012 09:00 CET

Zakończyły się prace związane z przebudową drogi krajowej nr 12 w miejscowości Przygłów. W ramach inwestycji Skanska wybudowała nowy most na rzece Luciąży i przebudowała fragment drogi krajowej na odcinku o długości 1,4 km.

zdj.1

Nowy most ma 65 m długości i 19 m szerokości i jest prawie dwukrotnie szerszy od dawnego. Oprócz szerszych niż dotychczas pasów ruchu, po obu stronach mostu znalazły się chodniki dla pieszych (w tym ciąg pieszo-rowerowy), oddzielone od jezdni barierami. Most powstał obok starego obiektu, pochodzącego z 1958 roku, na którym realizowany był ruch pojazdów i pieszych do momentu otwarcia nowej przeprawy. Po zakończeniu budowy nowego obiektu stary most został rozebrany.

W ramach realizowanego kontraktu Skanska przebudowała też dwa skrzyżowania z drogą wojewódzką, drogami powiatowymi i gminnymi, wybudowała drogę dojazdową do DK12 z drogi gminnej oraz zatokę autobusową. Zakres inwestycji objął również wykonanie chodników dla pieszych i ciągów pieszo-rowerowych. Ponadto, remontowany odcinek zyskał oświetlenie, a skrzyżowanie z drogą wojewódzką – sygnalizację świetlną. Zamontowane zostały także ekrany akustyczne o łącznej długości 784 metrów.

Wartość kontraktu wyniosła prawie 21 mln zł brutto.

Pobierz