c

Ulica Lotnicza we Wrocławiu siedem miesięcy przed terminem

Press release 13.10.2008 00:00 CET

Skanska oddała do ruchu ponad 2-kilometrowy odcinek ulicy Lotniczej we Wrocławiu. Inwestycję skończyliśmy siedem miesięcy przed terminem zawartym w umowie. Wartość wykonanych prac wyniosła 86 mln zł.

Umowny termin zakończenia przebudowy ulicy Lotniczej to 28 maja 2009 roku. - Podpisując kontrakt, podjąłem zobowiązanie, że nowy odcinek będzie przejezdny pod koniec grudnia 2008 roku - mówi Bogdan Rytwiński, Dyrektor wrocławskiego OBDM. – Obie jezdnie i linię tramwajową oddajemy jednak jeszcze wcześniej - siedem miesięcy przed terminem zapisanym w umowie.

Prace zorganizowaliśmy w taki sposób, aby zminimalizować utrudnienia w ruchu drogowym. Przebudowa rozpoczęła się od budowy nowej jezdni. Po przełożeniu ruchu na nowo wybudowany odcinek rozpoczęliśmy przebudowę starej jezdni, modernizację torowiska i budowę żelbetowego wiaduktu drogowego, który umożliwił przeprowadzenie bezkolizyjnego ruchu tramwajowego z pasa rozdziału pomiędzy jezdniami w kierunku zmodernizowanej pętli tramwajowej. W okresie największego natężenia robót na budowie pracowało codziennie ponad 250 pracowników naszej Firmy i podwykonawców. Aby skrócić termin realizacji inwestycji, prace prowadzone były często na dwie zmiany, również w godzinach nocnych i dni wolne od pracy.

Zdecydowaliśmy się na skrócenie cyklu budowy wiaduktu do sześciu miesięcy, przy wyłączeniu z ruchu tramwajów – mówi Dariusz Kotarski, Menadżer Projektu. – W harmonogramie przyjęliśmy również jednoczesne oddanie do ruchu torów tramwajowych i jezdni dla samochodów. Oba założenia zdały egzamin pomimo wielu utrudnień, jakie napotkaliśmy w trakcie wykonywania prac - kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego oraz znalezienia ponad 200 pocisków z okresu II wojny światowej. W ciągu trzech tygodni ekipy saperskie przeszukały ok. 60 tys. m kw. terenu, by zagwarantować bezpieczeństwo pracujących tu ludzi i maszyn.

Przebudowa ponad 2-kilometrowego odcinka ulicy Lotniczej (od Ostatniego Grosza do mostu na rzece Ślęzy) realizowana była na zlecenie Gminy Wrocław reprezentowanej przez Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta.

Ulica Lotnicza ma teraz po dwa pasy ruchu w obu kierunkach i nową nawierzchnię. Wyremontowaliśmy także sieci wodno-kanalizacyjno i gazowe, ułożyliśmy nową trakcję tramwajową i torowisko tramwajowe, wykonaliśmy oświetlenie, sygnalizację uliczną oraz ścieżkę rowerową.

Do końca października zakończone zostaną prace związane z likwidacją zapleczy oraz elementów tymczasowej organizacji ruchu (przejazdy przez torowiska, tymczasowe przystanki). Wykonamy także oznakowanie poziome na jezdniach, okablowanie pod tablice informacji pasażerskiej na przystankach tramwajowych, brakujące odcinki chodników na terenie likwidowanych zapleczy oraz zakończymy prace związane z wykonaniem zieleńców i nasadzeń. Pod koniec października, na wysokości motelu Orbis, do ruchu oddana zostanie wspólna pętla tramwajowa i autobusowa.

Ulica Lotnicza w liczbach: długość jezdni północnej: 2,4 km długość jezdni południowej: 2,6 km długość wiaduktu: 70 m ścieżka rowerowa: 6 700 m2 długość ułożonych torów: 2,97 km