c

Rozpoczynamy przebudowę pierwszego odcinka Trasy Staromostowej w Toruniu

Press release 17.06.2009 00:00 CET

Skanska podpisała umowę na przebudowę Trasy Staromostowej w Toruniu na odcinku od ulicy Polnej do granicy miasta. Wartość robót, które potrwają do końca listopada 2010 r., wyniesie ponad 16,3 mln zł brutto.

- W ramach projektu, w ciągu ulicy Szosa Chełmińska na odcinku od ul. Polnej do ul. Sadowej dobudujemy jezdnię zachodnią Trasy i przebudujemy istniejącą jezdnię wschodnią - mówi Piotr Kwiatkowski, Kierownik Budowy, Skanska. – Jezdnie będą mieć po 7 m szerokości. Przebudujemy też istniejącą jezdnię na odcinku od ul. Sadowej do granicy miasta. Ten odcinek pozostanie jednojezdniowy.

Wzdłuż całego odcinka Trasy zbudujemy ścieżkę rowerową i ułożymy chodniki z kostki brukowej. W ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu na trzech skrzyżowaniach zostanie zainstalowana sygnalizacja świetlna. Inwestycja obejmuje także usunięcie kolizji elektrycznych i telekomunikacyjnych, roboty wodno – kanalizacyjne oraz wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż całego odcinka, oznakowania pionowego i poziomego i zieleni drogowej.