c

Rozpoczynamy modernizację Dworca Gdańskiego w Warszawie

Press release 09.09.2009 00:00 CET

Skanska podpisała kontrakt na modernizację Dworca Gdańskiego w Warszawie. Wartość prac, które zrealizujemy w ciągu 13 miesięcy, wynosi 129 mln zł brutto. Inwestorem jest spółka PKP Polskie Linie Kolejowe.

Podpisanie umowy

„Warszawa Gdańska” to obecnie jedyny dworzec w Warszawskim Węźle Kolejowym, który – ze względu na wysokość peronów - nie może obsługiwać niektórych typów pociągów podmiejskich. Dzięki modernizacji stacji wraz z linią kolejową na Dworcu Gdańskim będą się mogły zatrzymywać wszystkie typy pociągów podmiejskich. Zwiększy się też przepustowość samej linii, a prędkość pociągów wzrośnie z 40 km/h do 80 km/h. - Posiadamy duże doświadczenie w realizacji tego typu kontraktów - mówi Grzegorz Kossowski, Menedżer Projektu, Skanska. – Z PKP PLK współpracujemy od lat. Jesteśmy przygotowani na zmierzenie się z największym wyzwaniem, jakim na tym kontrakcie będzie utrzymanie ciągłości ruchu pasażerskiego i towarowego.

W ramach inwestycji zbudujemy przejście dla pieszych z budynku dworca na stację metra „Dworzec Gdański” i wykonamy dwa perony z wiatami dla podróżnych. Będziemy także odpowiedzialni m.in. za sporządzenie projektów wykonawczych, prace torowe, ziemne i odwodnieniowe oraz rozbiórkę i budowę obiektów małej architektury. Wykonamy też elektryczne ogrzewanie rozjazdów, instalację elektryczną i odgromową w budynku nastawni, przebudujemy sieć telekomunikacyjną i elektroenergetyczną oraz wybudujemy obiekty kubaturowe i inżynieryjne.

- Projekt zrealizujemy do października 2010 r. Dysponujemy najnowocześniejszym sprzętem do robót trakcyjnych, dzięki któremu prace przebiegną szybciej i sprawniej - mówi Jerzy Kujawa, Kierownik Budowy, Skanska. – Wykorzystamy nowo zakupiony sprzęt: pociąg sieciowy i palownicę. Pociąg sieciowy umożliwi jednoczesne rozwijanie przewodów trakcyjnych i zwijanie likwidowanej sieci, co w Polsce jest nowością.