c

W Malborku rozpoczyna się przebudowa wschodniego brzegu rzeki Nogat

Press release 01.10.2013 08:04 CET

W przyszłym tygodniu rozpoczyna się przebudowa nabrzeża rzeki Nogat w Malborku. Gmina Miasta Malbork zawarła z firmą Skanska umowę na realizację prac pomiędzy murem malborskiego zamku a wschodnim brzegiem rzeki.

 

Download file

Wartość projektu wyniesie około 935 tys. zł netto, a prace związane z jego wykonaniem potrwają do końca marca 2014 roku.

Realizacja zadania zakłada przede wszystkim prace remontowe istniejącego nabrzeża, w tym m.in. wykonanie murów oporowych i schodów żelbetonowych oraz roboty elektroenergetyczne. - Mając na uwadze ogromne znaczenie zarówno turystyczne, jak i komunikacyjne miejsca wykonywanych prac, w celu podniesienia jego atrakcyjności zaplanowany został również remont nawierzchni wraz z uzupełnieniem elementów oświetlenia i małej architektury – wyjaśnia Andrzej Zmuda, Kierownik Robót, Skanska. Po wykonaniu całości inwestycji poprawi się drożność komunikacyjna wzdłuż rzeki oraz na odcinku od Zamku Malbork do dzielnicy Kałdowo.

Realizacja odbywać się będzie w miejscu o szczególnym znaczeniu historycznym. Rzeka Nogat charakteryzuje się ogromnym bogactwem pozostałości po II Wojnie Światowej. - Przed przystąpieniem do właściwych robót budowlanych zobowiązani jesteśmy do wykonania badań minerskich nabrzeża oraz akwenu. Po oczyszczeniu terenu nastąpi realizacja docelowych prac remontowych - komentuje Andrzej Zmuda.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym.

Utrudnienia w ruchu pieszym

Podczas realizacji zadania, na przełomie października i listopada br. niezbędne będzie wykonanie prac kafarowych oraz prac związanych z wymianą nawierzchni.W związku z tym pieszych poruszających się po kładce na rzece czekają czasowe utrudnienia, o których będą na bieżąco informowani - Niezbędne do przeprowadzenia prac remontowych będzie również czasowe zamknięcie fragmentu traktu pieszego pomiędzy murami Zamku i Nogatem. Te prace planowane są jednak dopiero na przyszły rok - wyjaśnia Andrzej Zmuda.

Pobierz