c

Wybudowaliśmy most w Kamienicy Dolnej na Podkarpaciu

Press release 09.01.2012 10:00 CET

Skanska zakończyła realizację inwestycji o wartości niemal 10,5 mln zł brutto. Obejmowała ona budowę mostu w Kamienicy Dolnej w ciągu drogi krajowej nr 73 Wiśniówka – Jasło oraz likwidację dwóch niebezpiecznych zakrętów jezdni. Nowy obiekt zastąpił uszkodzony przez powódź, przedwojenny, kamienny most. Kontrakt zrealizowaliśmy w ciągu 9 miesięcy, czyli miesiąc przed terminem wynikającym z umowy. Dzięki inwestycji poprawi się bezpieczeństwo kierowców i komfort jazdy.

1

- Powierzony naszej firmie projekt obejmował budowę nowej, 41-metrowej przeprawy przez rzekę Kamienica, rozbiórkę starego uszkodzonego obiektu, rekultywację terenu oraz obustronną regulację brzegów i koryta rzeki przy pomocy gabionów i narzutu kamiennego na łącznej długości 270 m – informuje Piotr Subczak, Menedżer Projektu, Skanska. - Inwestycję zrealizowaliśmy na zlecenie naszego powtarzalnego klienta - rzeszowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Nową przeprawę przez rzekę Kamienica wybudowaliśmy w ciągu drogi krajowej nr 73 Wiśniówka – Jasło, obok przedwojennego obiektu, którego konstrukcję naruszyła wiosenna powódź w 2010 roku. Uszkodzony, kamienny, murowany most został wówczas doraźnie zabezpieczony stalową konstrukcją mostu najazdowego. Takie rozwiązanie pozwoliło na zapewnienie ciągłości ruchu na drodze krajowej. Jednak ze względu stan techniczny mostu ruch po obiekcie odbywał się wahadłowo. Również w czasie realizacji robót ruch odbywał się starym obiektem. Po wybudowaniu nowego obiektu stary most został rozebrany, a teren rekultywowany.

Jednoprzęsłowy most w Kamienicy Dolnej o szerokości 13 m zalicza się do najwyższej klasy nośności A (50 ton) wg PN-85/S-10030.

- Widowiskowo wyglądał montaż konstrukcji naszego obiektu, czyli dwóch tandemów o wadze 55 ton każdy, do którego wykorzystaliśmy dźwig Demag AC 500 o nośności 500 ton – wspomina Remigiusz Grodzicki, Kierownik Budowy, Skanska. - Zastosowanie tego typu dźwigu ułatwiło i zdecydowanie przyspieszyło realizację całej inwestycji. Pojedynczy tandem składał się z dwóch scalonych dźwigarów konstrukcji. Tandemy scalane były na wykonanym nasypie korpusu drogi tuż za przyczółkiem, dzięki czemu montaż konstrukcji odbył się bez konieczności wykonania dróg dojazdowych i montażu podpór tymczasowych, które zazwyczaj wykonuje się w tego typu pracach. Użyty przez nas dźwig pozwolił na sprawne podanie obu tandemów bezpośrednio na wykonane wcześniej podpory. Łączna waga zamontowanej konstrukcji stalowej wyniosła ponad 119 ton.

Budowa mostu wraz z dojazdami w nowym miejscu równoznaczna była z przebudową niemal 400 m drogi krajowej nr 73. Dzięki korekcie niwelety jezdni zlikwidowaliśmy dwa niebezpieczne zakręty, na których w ostatnich latach doszło wielu śmiertelnych wypadków.

Sporym wyzwaniem była realizacja fragmentów nowej drogi łączących się ze istniejącą drogą krajową oraz wynikająca stąd konieczność realizacji prac pod ruchem. Bliskość ruchliwej drogi krajowej powodowała konieczność ciągłego monitoringu tymczasowego oznakowania drogi oraz zachowania ostrożności w momencie wjazdu i wyjazdu pojazdów z terenu placu budowy.

W ramach kontraktu przebudowaliśmy przydrożną kapliczkę, ustawiliśmy przezroczyste ekrany akustyczne, wykonaliśmy roboty drogowe na dojazdach do mostu oraz prace związane z przebudową sieci gazowej wysokiego i średniego ciśnienia, wodociągowej, elektrycznej i teletechnicznej.

Zbocza skarp w rejonie przepustów umocniliśmy przy pomocy mat kokosowych, dzięki którym ich powierzchnia będzie chroniona przed erozją powodowaną przez wiatr i opady atmosferyczne. Maty są materiałem w całości biodegradowalnym, który utrzymuje właściwą wilgotność i tworzy optymalne warunki dla wegetacji trawy. Takie maty nasza firmy wykorzystała również podczas budowy obwodnicy Biecza. Skarpy korpusu drogi o powierzchni ponad 4,5 tys. m kw. umocniliśmy matami z biowłókniny z wszytymi nasionami traw. Umożliwiło to szybkie i trwałe umocnienie powierzchni skarp i jednoczesne ich obsianie. Zaletą biowłókniny jest łatwość w zastosowaniu, a przy tym wysoka skuteczność w procesie zazieleniania w stosunku do tradycyjnej metody obsiewu.

Bezpieczna budowa

Projekt został doceniony przez rzeszowski Okręgowy Inspektorat Państwowej Inspekcji Pracy w dorocznym konkursie „Buduj bezpiecznie”.

- Nasz projekt zajął 3. miejsce. Nagroda ma duże znaczenie dla naszych działań zmierzających do zmiany podejścia wszystkich pracowników do kwestii bezpiecznego wykonywania prac budowlanych i budowania świadomości wzajemnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo w zespole – mówi Remigiusz Grodzicki. - Dobrą praktyką okazały się codzienne spotkania z zarówno z naszymi pracownikami, jak i podwykonawcami, w trakcie których szczegółowo omawialiśmy zakres prac, identyfikowaliśmy potencjalne zagrożenia oraz sposoby im zapobiegania.

Obiekty mostowe na Podkarpaciu

Nasza firma posiada wieloletnie doświadczenie w budowie i modernizacji obiektów mostowych na terenie Podkarpacia. Wybudowaliśmy obwodnice Pilzna, Stalowej Woli, Biecza i północną obwodnicę Rzeszowa wraz z mostami i wiaduktami. Przebudowaliśmy ponad 23 km drogi krajowej nr 4 pomiędzy Pilznem i Ropczycami wraz z 6 obiektami mostowymi.

W ostatnim czasie Skanska przebudowała mosty w Rajskiem, Trzebownisku, Jazowej i Kobylu oraz zmodernizowała 8 mostów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Domaradz. Wykonaliśmy nowy 36-metrowy most w Wólce Niedźwiedzkiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875. Wybudowany przez nas wiadukt w ciągu ul. Krakowskiej w Rzeszowie, zwyciężył w konkursie „Budowa drogowo-mostowa 2010 roku” organizowanym przez rzeszowski oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji. Obecnie prowadzimy pracę związane z przebudową drogi wojewódzkiej nr 871 przebiegającej przez Tarnobrzeg wraz z budową wiaduktu o długości 232 m.