c

Gmina Kołbaskowo wzbogaciła się o zmodernizowaną oczyszczalnię ścieków

Press release 13.06.2014 12:35 CET

W Przecławiu, w gminie Kołbaskowo dokonano dziś uroczystego otwarcia rozbudowanej oczyszczalni ścieków. Od teraz zmodernizowany obiekt będzie w stanie przyjąć dwukrotnie większą ilość ścieków komunalnych, co umożliwi rozwój regionu.

Download file

Za wykonanie rozbudowy obiektu na zlecenie Gminy Kołbaskowo odpowiadała firma Skanska. Wartość projektu wyniosła 6,2 mln zł netto. Umowa na realizację inwestycji została zawarta w listopadzie 2012 r. i wówczas ruszyły pierwsze prace w ramach rozbudowy oczyszczalni.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Przecławiu jest jedną z największych inwestycji ostatnich lat w gminie. Rozwój infrastruktury technicznej stwarza warunki do podniesienia atrakcyjności regionu, rozwoju gospodarczego, a zwłaszcza wzrostu poziomu ochrony środowiska naturalnego.

Przecław z nową oczyszczalnią
Dzięki inwestycji dotychczasowa przepustowość obiektu została zwiększona.
- Oczyszczalnia, której średnia przepustowość do niedawna kształtowała się na poziomie 1350 m3/d, zwiększyła swoją wydajność do średnio 2700 m3/d – mówi Maciej Długaszewski, Menadżer Projektu, Skanska.

Realizacja projektu polegała na przebudowie obiektu oczyszczalni, w tym w szczególności wykonaniu ciągu technologicznego bliźniaczego do już istniejącego. Prace budowlane koncentrowały się przede wszystkim na realizacji reaktorów biologicznych, osadnika wtórnego oraz piaskownika. Ponadto remontem został objęty istniejący ciąg technologiczny.
- W ramach tych prac dokonano modernizacji kratowni, wymiany prasy oraz innych urządzeń – mówi Maciej Długaszewski. Realizacja objęła także rozbiórkę obiektu magazynowo - warsztatowego oraz budowę nowego. Poprawiony został dojazd do oczyszczalni wraz z drogami wewnętrznymi. Ostatni etap realizacji objął montaż nowych urządzeń w remontowanej części oraz prace porządkowe.

Firma z doświadczeniem
Skanska posiada duże doświadczenie w budowie i modernizacji oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji. Do naszych najważniejszych realizacji w tym zakresie należą oczyszczalnie ścieków w Mielcu i Przemyślu. Kolejne znaczące projekty to modernizacje oczyszczalni ścieków w Jeleniej Górze, Tychach, Stalowej Woli i Chełmie Śląskim.

 

Pobierz