c

Rusza budowa mostu na Kanale Bydgoskim i przebudowa Węzła Zachodniego

Press release 07.11.2014 15:25 CET

Już za rok ruch w zachodniej części Bydgoszczy miasta znacznie się usprawni. Rusza budowa mostu przez Kanał Bydgoski i przebudowa Węzła Zachodniego (etap II). Dzisiaj Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy podpisał umowę z firmą Skanska na realizację inwestycji. Wartość prac wyniesie 16,5 mln zł netto.

W ramach inwestycji zostanie wybudowany most biegnący przez Kanał Bydgoski o szerokości niemal 17 m i długości 96 m. Przebudowany zostanie istniejący układ drogowy Węzła Zachodniego, w tym m.in. powstanie nowy odcinek ul. Grunwaldzkiej w ciągu dróg krajowych nr 25 i 80. Skanska wykona również odwodnienie układu drogowego o długości ok. 580 m wraz z zabudową studni deszczowych oraz wpustów betonowych deszczowych oraz przebudowę sieci gazowej niskiego ciśnienia o długości ok. 250 mb. Ponadto usunie kolizje wod.-kan. W zakresie przebudowy kanalizacji sanitarnej o długości ok. 150 mb wykona przejścia pod dnem Kanału Bydgoskiego dwoma rurami za pomocą przewiertu sterowanego. Przebudowana zostanie także magistrala wodociągowa na długości ok. 30 mb. Zostanie wykonana z rur z żeliwa sferoidalnego - jest to jeden z dwóch głównych przewodów wodociągowych zasilających mieszkańców „górnego tarasu” Bydgoszczy.
Kontrakt obejmuje również budowę i modernizację oświetlenia drogowego, w tym także oświetlenia na nowym moście oraz budowę sygnalizacji świetlnej. Powstaną także ścieżki rowerowe.

- Prace ruszą jeszcze w tym miesiącu – mówi Sławomir Jułga, Dyrektor Zespołu Projektów, Skanska. - Do końca roku planujemy wykonać roboty przygotowawcze i rozpocząć roboty palowe. Inwestycja zakończy się pod koniec października 2015 r., ale do sierpnia przyszłego roku planujemy już sfinalizować roboty mostowe, by usprawnić realizację prac drogowych.

Na terenie inwestycji występują złożone warunki gruntowo-wodne, tj. nasypy niekontrolowane o zróżnicowanej miąższości oraz grunty organiczne na południowym brzegu kanału. Będzie to wymagało od nas szczególnej uwagi podczas wykonywania robót palowych.

Wyzwaniem będzie także montaż konstrukcji stalowej mostu bez zamykania szlaku żeglownego i zwężania światła Kanału Bydgoskiego. Montaż ten będziemy wykonywać z brzegów kanału – dodaje Sławomir Jułga.

- Cieszymy się, że będziemy realizować kolejny etap tej strategicznej dla Bydgoszczy inwestycji – mówi Ryszard Aszyk, Dyrektor bydgoskiego oddziału Skanska. Po przebudowie węzła komunikacja w zachodniej części miasta znacznie się usprawni, co odczują przede wszystkim podróżujący do Bydgoszczy od strony Koszalina i Koronowa.

Inwestycja w liczbach:
- roboty drogowe: ok. 6 tys. ton MMB
- most: beton konstrukcyjny: 700 m3, stali konstrukcyjna blachownicowa: 317 ton.